prognoses autoverkeer provincie en de werkelijkheid in wageningen

Prognose autoverkeer Wageningen klopt niet met de werkelijkheid

prognoses autoverkeer provincie en de werkelijkheid in wageningen

Op 4 april maakte Jan Dijkstra een heldere grafiek van het verkeer op de provinciale wegen in Wageningen. Het niveau van de verkeersintensiteit is terug naar 2012. Nu heeft hij de cijfers van het werkelijke verkeer afgezet tegen de prognose van de provincie Gelderland over de bereikbaarheid van Wageningen in 2030. Deze kun je terugvinden in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die nu ter inzage ligt. En wat blijkt: het wijkt héél sterk af. De tweet van Mooi Wageningen laat aan duidelijkheid niks te wensen over: “Bovendien is 1/3 van het autoverkeer over Diedenweg – Mansholtlaant – Dreeslaan #sluipverkeer tussen A12 en A50.”

 

mooi wageningen prognoses verkeer tweet