Jan Dijkstra foto CU

Provincie schat verkeersverwachting Wageningen verkeerd in

Jan Dijkstra foto CU Jan Dijkstra, universitair hoofddocent bij de WUR, is heel duidelijk in het interview met Linda van der Ziel in ‘Nieuwsvallei’: De provincie schat de verkeersverwachting in Wageningen verkeerd in. “Op veel toegangswegen wordt al sinds 1995 het aantal auto’s geteld. Ik ben uitgegaan van het aantal auto’s vanaf 2012, omdat dat jaar als uitgangspunt wordt genomen voor de verwachting voor de komende tijd. Sommige meetpunten laten een dipje zien omdat er toen wegwerkzaamheden waren. Maar als je die effecten corrigeert, dan krijg je een compleet beeld. En toen viel het mij op dat in zowel 2016 als 2017 het verkeer op alle invalswegen in totaal maar 1 procent hoger ligt dan in 2012.” Hij baseert zich daarbij op eigen cijfers van de provincie, zie bijvoorbeeld de grafiek van Jan Dijkstra die we eerder op onze site publiceerden.

Die kleinere toename kan diverse oorzaken hebben, zoals het verbreden van de A12 waardoor er minder sluipverkeer door Wageningen gaat of het hogere gebruik van (electrische) fietsen of de bus. De cijfers maken duidelijk dat de Campusroute volstrekt overbodig is. Het knelpunt is de rotonde bij de ingang van de WUR en dat kan worden aangepakt.

Hij merkt een enorme druk op het aanleggen van de Campusroute. “De provincie vindt Food Valley als economische speler van formaat heel erg belangrijk en daar kan ik mij ook in vinden. Maar de provincie is van mening dat ontwikkelingen van de vallei niet belemmerd moeten worden door een in hun ogen matige bereikbaarheid met de auto. Daarom worden miljoenen euro’s beschikbaar gesteld om de bereikbaarheid aan te pakken. Wageningen is het boegbeeld van de Food Valley en daarmee wil men scoren. Dat is een groter belang dan de gemeente, de inwoners of de natuur.”

Lees hier het hele artikel.