Wie zijn wij

Wie zijn wij

Stichting

Wageningen Goed op Weg

Wageningen Goed op Weg is een Stichting met een bestuur en een adviesraad. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de coalitie-partners. Het bestuur zorgt samen met de adviesraad voor het beleid van Wageningen Goed op Weg.

Ontstaan Wageningen Goed op Weg

Wageningen Goed op Weg is ontstaan als een coalitie van bewonersorganisaties en maatschappelijke groeperingen, die gezamenlijk een nieuwe variant voor doorstroming en bereikbaarheid in Wageningen hebben gepresenteerd.

Deze draagvlakvariant is gezamenlijk ontwikkeld door de coalitiepartijen:

  • Bewonerscommissie Tarthorst
  • Bewonersvereniging NoordWest
  • Vereniging Mooi Wageningen
  • Wagenings Milieu Overleg
  • Platform Duurzaam Wageningen
  • Fietsersbond afdeling Wageningen

De ladder van Verdaas

Bij het ontwikkelen van de nieuwe variant is uitgegaan van de ladder van Verdaas. Dit is een systematiek die soms gebruikt wordt bij het onderzoeken van mogelijke oplossingen bij een verkeersprobleem. De ladder van Verdaas is erop gericht om oplossingen af te wegen, en vooral om te bekijken hoe het aanleggen of uitbreiden van infrastructuur zo veel mogelijk uitgesteld of beperkt kan worden door het toepassen van andere oplossingen. De uitbreiding van infrastructuur is de laatste stap op de ladder van Verdaas. Mogelijke oplossingen kunnen eerst gevonden worden in de ruimtelijke ordening, prijsbeleid, mobiliteitsmanagement of optimalisatie van het openbaar vervoer. Pas als al deze opties onvoldoende soelaas bieden, kan de uitbreiding van infrastructuur overwogen worden.

Bestuur & Adviesraad

Bestuur

Peter Spitteler

Voorzitter

Arja Vellema

Secretaris

Marien Ravestein

Penningmeester

Adviesraad

 

Werkgroepen

Tijdens de informatieavond op 14 maart 2018 (in de kantine van ONA ’54) zijn verschillende werkgroepen gevormd, die volgende stappen tegen de ‘Campusroute’ voorbereiden. De diverse leden van de werkgroepen werken hard aan invulling van hun rol binnen de Stichting Wageningen Goed op Weg.

Op dit moment zijn een aantal groepen ‘slapend’ in afwachting van de Zienswijzennota en de bijgestelde planning van de provincie Gelderland. Direct in contact komen met bestuur of werkgroepen kan per mail, de mail-adressen vind je onder ‘Wie zijn wij / contact”.

Contactgegevens

Direct contact

Algemeen: info@wageningengoedopweg.nl

Voorzitter, strategie en bestuur: voorzitter@wageningengoedopweg.nl

Werkgroep communicatie: communicatie@wageningengoedopweg.nl

Social Media

Je kunt ons ook vinden op twitter en facebook. En wil je ons helpen Wageningen Goed op Weg onder de aandacht te brengen, dan kun je deze pagina verder verspreiden. Met de knoppen aan de rechterkant deel je deze pagina eenvoudig op de verschillende Social Media kanalen. Wij zijn blij met ieder beetje hulp!

Volg ons op facebook
Volg ons op twitter
© Copyright - wageningengoedopweg.nl