Wie zijn wij

Wie zijn wij

Stichting

Wageningen Goed op Weg

Wageningen Goed op Weg is een Stichting met een bestuur en een adviesraad. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de coalitie-partners. Het bestuur zorgt samen met de adviesraad voor het beleid van Wageningen Goed op Weg.

Ontstaan Wageningen Goed op Weg

Wageningen Goed op Weg is ontstaan als een coalitie van bewonersorganisaties en maatschappelijke groeperingen, die gezamenlijk een nieuwe variant voor doorstroming en bereikbaarheid in Wageningen hebben gepresenteerd.

Deze draagvlakvariant is gezamenlijk ontwikkeld door de coalitiepartijen:

  • Bewonerscommissie Tarthorst
  • Bewonersvereniging NoordWest
  • Vereniging Mooi Wageningen
  • Wagenings Milieu Overleg
  • Platform Duurzaam Wageningen
  • Fietsersbond afdeling Wageningen

De ladder van Verdaas

Bij het ontwikkelen van de nieuwe variant is uitgegaan van de ladder van Verdaas. Dit is een systematiek die soms gebruikt wordt bij het onderzoeken van mogelijke oplossingen bij een verkeersprobleem. De ladder van Verdaas is erop gericht om oplossingen af te wegen, en vooral om te bekijken hoe het aanleggen of uitbreiden van infrastructuur zo veel mogelijk uitgesteld of beperkt kan worden door het toepassen van andere oplossingen. De uitbreiding van infrastructuur is de laatste stap op de ladder van Verdaas. Mogelijke oplossingen kunnen eerst gevonden worden in de ruimtelijke ordening, prijsbeleid, mobiliteitsmanagement of optimalisatie van het openbaar vervoer. Pas als al deze opties onvoldoende soelaas bieden, kan de uitbreiding van infrastructuur overwogen worden.

Bestuur & Adviesraad

Bestuur

Peter Spitteler

Voorzitter

Arja Vellema

Secretaris

Marien Ravestein

Penningmeester

Adviesraad

 

Contactgegevens

Direct contact

Algemeen: info@wageningengoedopweg.nl

Voorzitter, strategie en bestuur: voorzitter@wageningengoedopweg.nl

Links

Hieronder vind je de sites en contactadressen van partijen (coalitiepartners en anderen) die zich actief inzetten voor Wageningen. Elk met een eigen insteek en vaak met een eigen site en nieuwsbrief. We hebben ze op een rij gezet. Daar waar mogelijk hebben we een link geplaatst naar de website en – indien aanwezig – een mogelijkheid om je aan te melden voor de specifieke nieuwsbrieven.

CampusrouteNee! is tegen de plannen van de Campusroute en wil mensen daarover informeren.

De site van de provincie Gelderland met informatie over de plannen voor de Campusroute.

Fietsersbond Wageningen is onderdeel van de fietsersbond Gelderland.

Mooi Wageningen zet zich al 15 jaar in voor natuur en landschap in en rond Wageningen.

Ondersteunt de gemeente Wageningen om duurzamer te worden.

De Bewonersvereniging Noordwest wil de kwaliteit van de wijk Noordwest en de betrokkenheid van de wijkbewoners – met elkaar en met de wijk – bevorderen.

De GNMF beschermt de natuur, het landschap en zet zich in voor het vergroten van de biodiversiteit.

De bewonerscommissie Tarthorst pakt verschillende acties op om de leefbaarheid en veiligheid in de Tarthorst te verbeteren.

Social Media

Je kunt ons ook vinden op twitter en facebook. En wil je ons helpen Wageningen Goed op Weg onder de aandacht te brengen, dan kun je deze pagina verder verspreiden. Met de knoppen aan de rechterkant deel je deze pagina eenvoudig op de verschillende Social Media kanalen. Wij zijn blij met ieder beetje hulp!

Volg ons op facebook
Volg ons op twitter
© Copyright - wageningengoedopweg.nl