De Stichting Wageningen Goed op Weg heeft een Zienswijze ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die door het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland t/m 25 april 2018 ter visie was gelegd.

Zienswijze WGOW

De zienswijze van WGOW delen we graag met je. Klik hier voor de PDF.

Zienswijzen Samenwerkende Partners WGoW

Ook de partners waarmee we als WGOw samenwerken hebben zienswijzen ingediend. Met hun toestemming delen we ook de door hen opgestelde zienswijzen graag.