ingang campus wur bij bushalte mondriaanlaan wageningen 24 mei 2018

Noordwest wordt een eiland: de feiten op een rij

De werkelijke cijfers van de Campusroute

Nee, we willen de Campusroute niet en ja, we willen dat de Mansholtlaan en de rotonde worden aangepakt. Daarvoor hebben we argumenten. Die komen terug in allerlei zienswijzen, bijeenkomsten en op deze website. Belangrijk is dat de provincie in de notitie NRD volgens ons uitgaat van verkeerde ‘aannames’. De voornaamste zetten we hier op een rijtje:

  1. De provincie zegt in de notitie NRD dat het verkeer tot 2030 zal groeien. In werkelijkheid is de verkeersdruk in 2018 niet toegenomen maar 10% minder dan geraamd. Er is dus geen groei, zoals in deze grafiek en ons eerdere blog te zien is. prognoses autoverkeer provincie en de werkelijkheid in wageningen
  2. De provincie beweert keer op keer dat er een probleem is bij de haven of het centrum en anders, dat het er vanzelf komt, omdat het autoverkeer nou eenmaal toeneemt. Het verkeer staat er niet vast, bovendien is er geen groei (zie 1).
  3. Het verkeer staat niet vast in Wageningen. Wel regelmatig op de A12, dat zorgt voor sluipverkeer via de Mansholtlaan en de Diedenweg. De rotonde Mansholtlaan/Droevendaalsesteeg is een ramp, zeker voor autoverkeer dat in de avondspits de Campus wil verlaten. De rotonde is op dat moment te klein.
  4. De Noordelijke inprikker (Bornsesteeg noord) die in 2017 is aangelegd, is niet meegenomen in berekeningen. In werkelijkheid zorgt deze nu al voor 30% vermindering van het verkeer op de Mansholtlaan!
    • Niet meegenomen in de notitie NRD, wel genoemd in zienswijzen: een westelijke toegang met bv een pasjessysteem, langs de busbaan, kan verkeersdruk met 11% verminderen. Ook verlicht het de druk op de Nijenoordallee.

We gaan even terug naar de uitgangspunten van de provincie Gelderland: Nieuwe infrastructuur is niet nodig als er een verkeersafname is van 10-15% in de ochtendspits en 15-25% in de avondspits. Het grootste knelpunt is de rotonde Mansholtlaan-Droevendaalsessteeg. Deze kan aangepakt worden, volgens plannen die de provincie al in 2013 had.

Conclusie: Uit de berekeningen hierboven blijkt dat de nieuwe infrastructuur volgens de uitgangspunten van de provincie niet nodig is!

Hoewel het Rijk en de provincie op allerlei andere plekken met andere mobiliteit bezig zijn, lijkt dat bij de Campus en Foodvalley niet nodig.

Oh ja, participatie

De provincie hamert op participatie en participatie die al is geweest. Afgezien van de vragen die Wageningen Goed op Weg hierbij heeft, zijn de bewoners toen niet gehoord, zij konden nu pas voor het eerst een zienswijze indienen. Deze discussie laten we hier even buiten beschouwing, want we wachten af wat de provincie hierover in de zienswijzennota zegt. Die wordt in juni verwacht.

En dan het geld

De provincie gaat er vanuit dat de weg betaald kan worden voor het hiervoor uitgetrokken budget. Ook op dit punt wachten we de zienswijzennota af, omdat hier waarschijnlijk wordt ingegaan op de werkelijke compensatie van het Dassenbos, de kosten van de vier kruispunten en compensatie voor de WUR. De WUR heeft namelijk in het zoekgebied een nieuw onderwijsgebouw gepland . Bovendien heeft de gemeente Wageningen formeel laten weten dat de miljoenen, die de provincie van de gemeente verwacht, niet zomaar worden betaald. We hebben nu namelijk met een provinciale ingreep te maken, niet met een samenwerking.

Kruispunt snijdt Noordwest af van Wageningen

Onderbelicht in de notitie is de verwachte verkeerstoename, immers, een nieuwe weg trekt verkeer aan. Ook hier wachten we de reactie van de provincie af, zeker omdat we nieuwsgierig zijn naar de reactie op de berekening van het verkeer, dat straks het kruispunt Mondriaanlaan/Nijenoordallee/Rooseveltweg kruist. Niet ondenkbaar is dat bezoekers van Ouwehands Zoo én doorrijders naar de Rijnbrug bij Rhenen in de toekomst de kortste en snelste afslag van de A12 gaan nemen, namelijk via de Campusroute. De wijk Noordwest wordt door de nieuwe weg én het grote kruispunt afgesneden van de rest van Wageningen, het park krijgt een grote hap te verwerken en de bewoners aan het kruispunt krijgen meer overlast. Zeker voor de bewoners van de Tarthorst en de Weiden een bittere pil.