Protest tijdens informatiedag 4 april

Op 4 april hield de provincie Gelderland een informatieavond in het gemeentehuis van Wageningen, waarbij belangstellenden zich konden laten informeren over de plannen met betrekking tot de Campusroute en de procedures die door de provincie Gelderland gevolgd worden om tot het inpassingsplan rond deze nieuwe weg te komen.

 

Rondje Campus Nee! wilde graag haar stem laten horen en heeft mensen opgeroepen om op een ludieke manier extra aandacht te geven aan hun weerstand tegen de weg. Tientallen belanghebbenden hebben aan die oproep gehoor gegeven en lieten hun mening horen. Dat startte al voor de infosessie was begonnen. Buiten bij de entree van het Gemeentehuis werd hard “o jee, o jee, o jee, Campusroute Nee!” gescandeerd! Gehuld in asfaltgrijze tenues, om te laten zien hoe de omgeving er straks uit zal gaan zien, maakten zij heel duidelijk wat hun standpunt is ten aanzien van de nieuwe weg. Wel hebben er een filmpje van gemaakt:

 

 

Om 19:00 uur werden de deuren geopend en kon men zich binnen laten informeren over de plannen en de procedures rond de voortgang van het inpassingstraject. Er waren een 8 tal informatieborden neergezet waarin summiere informatie werd gegeven over zoekgebied, historie, verkeersknelpunten en ontwerpateliers, waarin men kan meedenken over een goede inpassing van de weg in het landschap. Daarnaast was er een kleine extra presentatie in één van de ruimtes onderin het gemeentehuis, waarvoor je je best moest doen een ticket te bemachtigen om aan te mogen zitten. In deze extra presentaties gaf de projectleider van de provincie Gelderland de heer Müller, samen met twee collega’s, uitleg over hoe men tot de keuze van de Campusroute was gekomen en waar het zoekgebied precies is, waarbinnen de weg moet komen. Op vragen of het zoekgebied reëel is, nu de WUR haar nieuwe onderwijsgebouw op een plaats in het zoekgebied heeft gepland, werd geantwoord door de heer Müller dat de provincie Gelderland met dit uitgebreide zoekgebied aan de wens van de Gemeenteraad van Wageningen voldoet en dat men zo – als het tot de raad van State komt – in elk geval aan kan geven dat men aan die wens voldaan heeft bij het zoeken naar het beste tracé voor de Campusroute.

 

Verder verschilde de avond inhoudelijk niet veel van de informatieavond die de provincie Gelderland heeft gegeven voor de bewoners van Noordwest die binnen 30 meter van het zoektraject afwonen (1 maart jl).