Achtergrondartikelen bereikbaarheid en openbaar vervoer tot 2018

Archief: Achtergrondartikelen tot 2018

 

 • Als iedereen één dag in de week de auto laat staan, is het fileprobleem al bijna helemaal opgelost, besparen we verloren tijd/geld/brandstof, wordt het verkeer veiliger en wordt het milieu gespaard. Dit stellen Richard Bordes en Hans-Pieter van Tilburg, grondleggers van het initiatief ‘Uit de file, aan het werk’. Zij roepen 13 november uit tot file-arme dag.
 • Stop met eenzijdig grootschalig te investeren in meer infrastructuur, zo schrijven Gerben Vat en Marcel Vos van adviesbureau P2 in hun blog. De laatste jaren is vaak gekozen voor de aanpak van knelpunten. Echter, simpelweg meer investeren in de aanleg van wegen doet de complexiteit van de wereld van verkeer en vervoer inmiddels tekort. Het moet anders. Voor een effectieve aanpak is het investeren in innovatieve samenwerkingsverbanden een betere keuze.
 • ‘Hoezo fileprobleem? Files zijn helemaal geen probleem!’ Verkeersplanoloog Karel Martens vindt autobezitters een verwend volkje, zegt hij tegen het AD. “Ik vraag me af of de overheid daar haar oren naar moet laten hangen”.
 • Dagelijks staan er zo’n 500.000 auto’s in de ochtendfiles. Als 10% van deze automobilisten op de fiets zou stappen, zijn de files verdwenen. Team Nudge laat zien dat dit haalbaar is.
 • Autobezit en autogebruik lijken, met name onder mensen tot dertig jaar, lager te liggen dan wat vroeger het geval was. Daardoor vlakt de groei in autobezit af, of neemt zelfs de absolute omvang ervan af. Prognoses van autobezit en autogebruik zijn dan ook te hoog, en zeker die van files. Bert van Wee betoogt dat hierdoor het rendement van meer asfalt om files te verminderen minder groot is dan gedacht.
 • Vroeger maakten we mobiliteitsplannen op basis van (aantoonbare) knelpunten in bereikbaarheid. Tegenwoordig is bereikbaarheid geen doel, maar een middel dat bijdraagt aan gezondheid, ruimtelijke kwaliteit en versterking van de stedelijke economie. Het TNO onderzocht waarom verkeersmodellen steeds meer uit de pas blijken te lopen met de werkelijkheid.
 • In Wageningen wordt het als onhaalbaar gezien, maar in Groningen gaat men er nu serieus werk van maken. Door anders te roosteren wil men studenten uit de spits zien te krijgen. Verkeersnet schrijft er over.
 • De Europese SUMP-benadering (Sustainable Urban Mobility Plan) wint steeds meer terrein – en terecht. In deze benadering staat het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van leven centraal, niet alleen het oplossen van verkeersknelpunten. Het mobiliteitsplan van Tilburg is hier een mooi voorbeeld van.
 • Fietsen en lopen spelen een belangrijke rol in het Nederlandse mobiliteitssysteem. Het Kennisinstituut voor Mobiliteit schreef hierover het rapport Fietsen en lopen: de smeerolie van onze mobiliteit.
 • Drie lessen uit Kopenhagen die we ter harte zouden moeten nemen, willen we echt werken aan Nederland Fietsland. WUR-onderzoeker Bas Breman beschrijft ze in Ruimtevolk.
 • Gemeente Bernheze stelde haar nieuwe mobiliteitsplan op volgens een interessante methode (minder sectoraal, meer gericht op mensen dan op verkeer, …). Verkeer in Beeld berichtte er over. Zou dit in Wageningen ook werken?
 • Bij de realisatie van snelle fietsroutes zijn meestal verschillende wegbeheerders betrokken. Hoe spelen provincies daarop in? Een artikel in Verkeer in Beeld.
 • Fietsers reageren toch net even anders dan vaak in verkeersmodellen wordt verondersteld. Ze kiezen bijvoorbeeld lang niet altijd automatisch de kortste route. Een artikel in Verkeersnet.
 • Op het Nationaal Verkeerskundecongres wordt een paper gepresenteerd over de capaciteit van fietsinfrastructuur bij verkeerslichten.
 • Bicycle Dutch, een Engelstalige blog over fietsen in Nederland, heeft een mooie video-impressie van de snelfietsroute F59 gemaakt: mooie beelden van ‘voor’ en ‘na’. Verkeer in Beeld bericht er over.
 • De website van de provincie geeft inzicht in de actuele rijsnelheid van het autoverkeer op de Mansholtlaan.
 • Van asfalt naar bereikbaarheid. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Samen met actieve bewoners en wetenschappers heeft Milieudefensie het antwoord op deze vraag gezocht.
 • Waar in Wageningen vind ik deelauto’s, openbaar vervoer, deelfietsen, oplaadpunten elektrisch vervoer, flexplekken? Een muisklik op de kaart laat de voorzieningen zien.

© Copyright - wageningengoedopweg.nl