Artikelen door Annet van Betuw

WGoW steekt hand uit naar Louise Fresco

Het nieuwe academische jaar is gestart, ook in Wageningen. Aanleiding voor Wageningen Goed op Weg om een Open Brief te schrijven aan Louise Fresco, voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR. In de brief wordt aangedrongen de eigen visie mbt duurzaamheid en dialoog met de samenleving in de praktijk te brengen. De discussie […]

Advies Raad Rli: Rijksoverheid, er is meer dan auto en trein

Eind mei heeft de Raad voor Rli (leefomgeving en infrastructuur) het advies ‘Van B naar Anders’ aangeboden aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Kern van het advies: ga anders denken over mobiliteit, denk niet alleen in asfalt en rails. Het advies deed nogal wat stof opwaaien en kreeg uitgebreid de aandacht in […]

Tweede nieuwsbrief provincie Gelderland

De provincie Gelderland verstuurde op 4 juli 2018 de tweede Nieuwsbrief ‘Beter Bereikbaar Wageningen Campusroute’ aan belangstellenden. We verwachten dat hij net als bij de eerste Nieuwsbrief het geval is, binnenkort op de site van de provincie staat, maar je kunt hem nu al lezen via deze pdf: Nieuwsbrief Juli 2018 Beter Bereikbaar Wageningen.  Advies […]

Het Dassenbos ligt in de weg

Het Dassenbos is minstens 266 jaar oud! Piet Aben schrijft in zijn artikel “Het Dassenbos ligt in de weg” dat het Dassenbos voor het eerst gevonden wordt op de Polderkaart van de dijkstoel Wageningen-Bennekom uit 1752. Een aardige verrassing in dit interessante artikel in het tijdschrift van de historische vereniging Oud-Wageningen van juni 2018. Met […]

Gelderland past planning Campusroute aan

Waar 139 zienswijzen én een advies van de Commissie m.e.r. al niet toe kunnen leiden: de provincie Gelderland heeft haar planning fors aangepast. We hebben hem inmiddels verwerkt in de tijdlijn op onze site. De schop in de grond wordt nu verwacht in 2022, de openstelling van de weg in 2023. Nota van Antwoord na […]