Artikelen door Annet van Betuw

Advies Raad Rli: Rijksoverheid, er is meer dan auto en trein

Eind mei heeft de Raad voor Rli (leefomgeving en infrastructuur) het advies ‘Van B naar Anders’ aangeboden aan de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Kern van het advies: ga anders denken over mobiliteit, denk niet alleen in asfalt en rails. Het advies deed nogal wat stof opwaaien en kreeg uitgebreid de aandacht in […]

Tweede nieuwsbrief provincie Gelderland

De provincie Gelderland verstuurde op 4 juli 2018 de tweede Nieuwsbrief ‘Beter Bereikbaar Wageningen Campusroute’ aan belangstellenden. We verwachten dat hij net als bij de eerste Nieuwsbrief het geval is, binnenkort op de site van de provincie staat, maar je kunt hem nu al lezen via deze pdf: Nieuwsbrief Juli 2018 Beter Bereikbaar Wageningen.  Advies […]

Het Dassenbos ligt in de weg

Het Dassenbos is minstens 266 jaar oud! Piet Aben schrijft in zijn artikel “Het Dassenbos ligt in de weg” dat het Dassenbos voor het eerst gevonden wordt op de Polderkaart van de dijkstoel Wageningen-Bennekom uit 1752. Een aardige verrassing in dit interessante artikel in het tijdschrift van de historische vereniging Oud-Wageningen van juni 2018. Met […]

Gelderland past planning Campusroute aan

Waar 139 zienswijzen én een advies van de Commissie m.e.r. al niet toe kunnen leiden: de provincie Gelderland heeft haar planning fors aangepast. We hebben hem inmiddels verwerkt in de tijdlijn op onze site. De schop in de grond wordt nu verwacht in 2022, de openstelling van de weg in 2023. Nota van Antwoord na […]

Welke beloftes zijn aan bedrijven gedaan?

Naar aanleiding van uitspraken van Commissaris van de Koning van Gelderland de heer Cornielje, tijdens zijn aanwezigheid bij een bijzondere raadsvergadering van de Gemeente Wageningen op 15 februari 2018, zijn er door de statenfracties van GroenLinks, SP en Partij van de Dieren vragen gesteld. Deze vragen zijn nu beantwoord. We citeren uit de gestelde vragen: “Aanleiding […]

Commissie mer: provincie Gelderland, dit moet beter!

Sluit alternatieven buiten het zoekgebied niet uit en neem busbaan en verkeersonderzoek 2018 mee De commissie m.e.r. (milieueffectrapportage) bracht op 31 mei 2018 haar advies aan de provincie uit. We halen er een aantal opvallende aspecten uit: Waar bestaan de problemen precies uit en hoe groot zijn ze. “Nu is nog niet duidelijk of het […]

Noordwest wordt een eiland: de feiten op een rij

De werkelijke cijfers van de Campusroute Nee, we willen de Campusroute niet en ja, we willen dat de Mansholtlaan en de rotonde worden aangepakt. Daarvoor hebben we argumenten. Die komen terug in allerlei zienswijzen, bijeenkomsten en op deze website. Belangrijk is dat de provincie in de notitie NRD volgens ons uitgaat van verkeerde ‘aannames’. De […]

Pakt de provincie alsnog de Mansholtlaan aan?

Zes insprekers gaven op 23 mei hun mening over het plan van de provincie om de Campusroute aan te leggen. Het WOC/W12 en de belangenvereniging Bewoners Roghorst waren zoals bekend vóór, de anderen niet. Onderaan dit artikel staan de teksten van deze vier insprekers. Er werden nieuwe argumenten gegeven, waardoor aan de uitgangspunten van de […]