15 sept 18 Dag van het Hooilandplein

Ja, natuurlijk stonden we met een kraam op de Dag van het Hooilandplein op 15 september. Drie groepjes van telkens twee bewoners van Noordwest gingen in gesprek met andere bewoners. En natuurlijk waren er mensen die een andere mening hadden, maar de meeste bezoekers knikten instemmend en bekeken aandachtig de kaarten en andere uitleg.

Het ging natuurlijk over de net gepubliceerde Nota van Antwoord en de ‘oplegnotitie’, maar minstens zo vaak over de commotie die ontstaan is door het optreden van gedeputeerde Bieze in Zembla. Want dat is de gedeputeerde, die ook de Campusroute op haar lijstje heeft staan.

Op de concept-NRD zijn 139 zienswijzen ingediend, ook gaf de commissie m.e.r. een advies. Op maandag 10 september 2018 zette de provincie Gelderland een ‘oplegnotitie’ en de Nota van Antwoord op de zienswijzen online. Frustrerend, vonden nogal wat mensen, ze gaan gewoon door, belangrijke punten zijn allemaal doorgeschoven naar later. Maar ook: we hebben wel gescoord, want ze hebben toegegeven dat de verkeerstellingen niet klopten. Nou ja, dat ze opnieuw zijn gaan tellen komt waarschijnlijk door het advies van de commissie m.e.r, maar dat maakt niet uit.

Minstens zoveel aandacht ging uit naar het gehakkel van gedeputeerde Conny Bieze in de uitzending van Zembla over de ‘recycling’ van kunstgrasvelden van woensdag 12 september.  In deze uitzending maakte Zembla duidelijk dat de provincie overtredingen van Vink in Barneveld niet bestraft. Verbijstering en ongeloof, ook op het Hooilandplein in Wageningen Noordwest. En het besef dat dezelfde gedeputeerde de Campusroute doordrukt. De vergelijking met eerdere uitspraken over beloftes aan bedrijven door de Commissaris van de Koning, was snel gemaakt.

Maar het is niet alleen de gedeputeerde, werd geconstateerd. Het is ‘de provincie’ en dan met name de houding van de provincie. Verschillende mensen noemden dat er vooral aandacht is voor grote bedrijven en weinig voor de bevolking. ‘Wij weten wel hoe het moet, dat zegt de provincie,’ aldus een bezoeker.

Meer informatie: