schop in de grond

Gelderland past planning Campusroute aan

Waar 139 zienswijzen én een advies van de Commissie m.e.r. al niet toe kunnen leiden: de provincie Gelderland heeft haar planning fors aangepast. We hebben hem inmiddels verwerkt in de tijdlijn op onze site. De schop in de grond wordt nu verwacht in 2022, de openstelling van de weg in 2023.

Nota van Antwoord na zomervakantie

De provincie Gelderland heeft een aparte site gemaakt over de Campusroute. Daar wordt hard aan gewerkt en we raadplegen hem dan ook veel, vooral om te weten wanneer we een antwoord op de zienswijzen krijgen. In het onderdeel Nota-reikwijdte staat dat de provincie nu druk bezig is de reacties te bundelen. De beantwoording komt via een Nota van Antwoord na de zomervakantie. We nemen aan dat alle indieners van zienswijzen die ontvangen. In de planning van de provincie staat de Nota van antwoord niet apart genoemd, maar omdat de provincie de site aan het updaten is, zal dit vast worden toegevoegd.

Vraag en antwoord?

Wat nog ontbreekt is een nieuwe pagina Vraag en Antwoord. Op 13 juni stond een pagina online. Wij constateerden op Twitter al een opmerkelijke vraag en antwoord: Zowel gemeente Wageningen als provincie Gelderland hebben geconcludeerd dat bestaande wegen aanpassen te duur wordt (zie tweet hieronder), maar op 14 juni was de pagina verwijderd. We zijn natuurlijk benieuwd naar de nieuwe pagina.

vraag en antwoord

 

Links in dit artikel: