nieuwsbrief prov Gelderland Campusroute 1

Eerste nieuwsbrief provincie Gelderland Beter Bereikbaar Wageningen Campusroute

De Provincie Gelderland heeft eind april 2018 de eerste Nieuwsbrief ‘Beter Bereikbaar Wageningen Campusroute’ gestuurd aan belangstellenden. Hij is ook te lezen op de site van de provincie, bij ‘overige documenten’, onderaan de website. Op de dag dat de nieuwsbrief werd geschreven, waren er meer dan 100 zienswijzen. We zijn benieuwd naar het uiteindelijke aantal, omdat we weten dat aan het einde van de terinzage-legging nog diverse zienswijzen zijn ingediend.

In de Gelderlander van 30 april is een artikel gewijd aan een van de onderdelen van de Nieuwsbrief, de ontwerpateliers: “Schetsen voor de Campusroute