rotonde mansholtlaan 24 mei 2018

Pakt de provincie alsnog de Mansholtlaan aan?

Zes insprekers gaven op 23 mei hun mening over het plan van de provincie om de Campusroute aan te leggen. Het WOC/W12 en de belangenvereniging Bewoners Roghorst waren zoals bekend vóór, de anderen niet. Onderaan dit artikel staan de teksten van deze vier insprekers. Er werden nieuwe argumenten gegeven, waardoor aan de uitgangspunten van de provincie werd gerammeld. Tijdens de vergadering hield gedeputeerde Bieze vast aan haar voorstel; ze is voorlopig niet van plan om het zoekgebied uit te breiden tot en met de Mansholtlaan. Maar een definitief standpunt lijkt dat nog niet.

Er ligt al jaren een plan om de rotonde aan te pakken

De commissie BOC is een commissie uit provinciale Staten die dit keer o.a. over de voorgenomen Campusroute vergaderde. De vergadering is via een webcast vanaf 40.11 terug te luisteren*. Tijdens de vergadering werd er door luisteraars getwitterd. Een aantal opmerkelijke kun je hier lezen, maar via de hashtags #psgld en #campusroute (maar ook zonder # zoeken op Campusroute) kun je meer teruglezen.

christenunie budgetrecht motie

pieter plug mansholtlaan

groen links soap

Op Twitter is overigens ook aandacht voor een commentaar in De Gelderlander in oktober 2014, waarin gesteld wordt, dat de provincie de afspraken met Wageningen niet na komt; met name gaat het over de Mansholtlaan. Onduidelijk is waarom de provincie Gelderland zo gehandeld heeft. Zouden hier afspraken met het bedrijfsleven een rol in kunnen spelen? De Statenvragen van GroenLinks hierover zijn nog niet beantwoord.

commentaar De Gelderlander 25 okt 14 Mansholtlaan provincie

Gemeente betaalt geen 6 miljoen, hoest de provincie dat op?

In de Gelderlander werd een andere kant belicht: De gemeente Wageningen ging te langzaam en daarom greep de provincie in. “Maar woensdagmiddag moest gedeputeerde Conny Bieze schoorvoetend bekennen dat het ook de provincie niet lukt tempo te maken. De eerste vertraging is al opgelopen. Bieze hoopt dat ze die nog kan inlopen.”
De grote hoeveelheid zienswijzen heeft voor een deel van die vertraging gezorgd. De Gelderlander: “Eerder hadden al 4.000 mensen een protestpetitie ondertekend en dienden 139 personen en instanties een zienswijze tegen het plan in. GroenLinks en PvdA vinden de vertraging zorgwekkend. ,,Heeft de provincie zichzelf in de voet geschoten?’’, vroeg GroenLinkser Wouter Witteveen. ”
Misschien komt er nog meer vertraging, omdat de provincie niet kan rekenen op financiële steun van de gemeente: “De provincie gaat er voorlopig vanuit dat ze zelf 14 miljoen euro betaalt en dat de gemeente 6 miljoen betaalt. De gemeente schreef de provincie echter dat die 6 miljoen nog niet zo zeker is. PvdA’er Peter Kerris liet weten dat hij zich niet kan voorstellen dat de provincie dat bedrag zelf op tafel gaat leggen.” Lees hier het hele artikel.

Hier spraken ze over

 • Inspreektekst Peter Spitteler WGoW
  • Geen kans om in de Klankbordgroep over alternatieven te praten
  • De feiten zijn anders dan provincie voorstelt: eigen cijfers provincie laten zien dat groei van het autoverkeer al jaren lager is dan in uw model wordt aangenomen
  • Campusroute maakt het voor doorgaand verkeer nóg aantrekkelijker om sluiproute A12 en A150 te nemen
  • Breidt zoekgebied uit tot Mansholtlaan
  • We vertrouwen erop dat toezegging gedeputeerde Scheffer alsnog een MKBA (maatschappelijke kosten baten analyse) te doen wordt uitgevoerd
  • Dit is geen open proces, de weg moet er koste wat kost komen. Waarom?
  • Zoek met ons samen naar andere, modernere en betere oplossingen
 • Inspreektekst Renaat Van Rompaey
  • Nut: voornemen bereikt doel niet, diagnose is verkeerd. Oorzaak is het sluipverkeer, zie Dufec-studie. Na aanleg Campusroute komt nieuw sluipverkeer naar de Mansholtlaan.
  • Openbaarheid van bestuur: er wordt verwezen naar studie over Dassenbos, waarvan rapport niet bij stukken zit. Tijdens terinzagelegging kwam nieuwe verkeersstudie, opdracht en rapport zijn ons onbekend. GS weigert zienswijzen openbaar te maken, terwijl bijvoorbeeld Flevoland bij Rondje Lelystad Airport dat wel doet.
  • Vlot en veilig: het verkeer staat oa vast op de A12. Ontwikkel een volwaardig knooppunt Ede-Cinemec en hou Den Haag bij de les over de A12. De campus ligt binnen de bebouwde kom en is een gemeentelijke bekommernis.
 • Inspreektekst Nieke Bos
  • Wij wonen hier 28 jaar. Keer op keer is ons verzekerd dat het Dassenbos en het stiltegebied niet zouden worden aangetast.
  • Vanuit de overheid wordt niet eens de moeite genomen om fatsoenlijk en inhoudelijk met ons in gesprek te gaan. “Ideeën worden weggewimpeld en ik als betrokken burger wordt weggezet als een boze en ontevreden burger die geen verstand van zaken heeft.”
  • Lees het advies van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur over investeren in mobiliteit. Er wordt teveel gedacht in traditionele oplossingen terwijl er een cultuuromslag noodzakelijk is.
 • Inspreektekst Rob Jongman
  • Eigen uitgangspunten provincie Gelderland: nieuwe structuur kan nodig zijn door groei Wageningen en uitbreiding op de campus. Nieuwe infrastructuur is niet nodig als er een verkeersafname is van 10-15% in de ochtenspits en 15-25% in de avondspits. Grootste knelpunt rotonde Mansholtlaan-Droevendaalsessteeg
  • Werkelijkheid: verkeersdruk is in 2018 niet toegenomen maar 10% minder dan geraamd
  • Noordelijke inprikker (Bornsesteeg noord) die in 2017 is aangelegd, is niet meegenomen in berekeningen. Werkelijkheid: deze zorgt nu al voor 30% vermindering
  • Een westelijke toegang met bv een pasjessysteem, langs de busbaan, kan verkeersdruk met 11% verminderen. Ook verlicht het de druk op de Nijenoordallee.
  • Conclusie: noodzaak voor nieuwe infrastructuur is afwezig, conform de uitgangspunten in de NRD

De provincie Gelderland laat op 25 mei via Twitter weten “Door een technische storing is het geluid helaas verloren gegaan. Het verslag zal binnenkort te zien zijn op gelderland.stateninformatie.nl onder PS2018-350 Groet, ^ET”