De Statenfractie van de PvdA was woensdag 27 juni op werkbezoek in het gebied waar de Campusroute zal worden aangelegd als het aan de Provincie Gelderland ligt. Een aantal leden van de fractie van de PvdA Wageningen waren hierbij aanwezig en konden extra informatie geven over het geplande tracé, de uitgangspunten en het nut en de noodzaak van dit plan.

De Campusroute was slechts één van de gespreksonderwerpen van de middag, die startte bij het sfeervolle Café Onder de Linden aan de Haagsteeg. Het eerste eerste gedeelte ging over de relatie van de WUR met de Gemeente Wageningen en de gevolgen voor de Gemeente Wageningen van beleid van de WUR.

Daarna werd het onderwerp ‘de bereikbaarheid van Wageningen’ besproken. Dat begon met een korte terugblik en een overzicht van de stand van zaken op dit moment.

En toen was het tijd voor een rondrit per fiets. Met het mooie weer een perfecte manier om de knelpunten in de bereikbaarheid van Wageningen te bezien en te genieten van het prachtige landschap direct om de stad.

De fietstocht startte bij Onder de Linden, daarna langs Agro Business park, over de Bornsesteeg en de Campus naar de rotonde Droevendaalsesteeg, de Noordelijke inprikker, langs de oude boerderij, en door het Binnenveld, over de Dijkgraaf langs Dassenbos tot aan de kruising Mondriaanlaan-Busbaan. Daarna ging het terug naar Onder de Linden.

De deelnemers hebben zo een goede indruk gekregen van het tracé van de toekomstige Campusroute en we hopen dat deze informatie leidt tot een betere afweging van het nut en de noodzaak van deze weg. Geconcludeerd werd dat een verbetering van de hoofdentree van de Campus (de rotonde Droevendaalsesteeg) op korte termijn verbeterd moet worden.