Gemeente Wageningen neemt afstand van uitspraak over financiële samenwerking Campusroute

Kort geleden publiceerde de provincie Gelderland de eerste nieuwsbrief over Beter Bereikbaar Wageningen Campusroute. De gemeente Wageningen heeft op 30 april een brief geschreven aan de provinciale projectleider, waarin ze afstand neemt van de uitspraak in de nieuwsbrief dat het ‘gereserveerde budget bestaat uit circa 14 miljoen van de provincie en 6,25 miljoen van de gemeente’. Volgens de gemeente is de budgetverdeling inderdaad gemaakt ‘ in de periode toen de gemeente nog de trekkersrol had in het proces Beter Bereikbaar Wageningen. Sinds de provincie de regie heeft overgenomen door over te gaan tot het opstarten van een inpassingsplan, is er niet meer gesproken over de financiën. Bij een provinciaal inpassingsplan bestaat er geen plicht tot meebetalen voor de gemeente; verder zijn hier geen nieuwe (bestuurlijke) afspraken over gemaakt. Wij distantiëren ons dus nadrukkelijk van de uitspraak die u doet in de nieuwsbrief over het gereserveerde budget.’

In diezelfde brief zegt de gemeente dat de gemeenteraad per fase van het proces beslist over de ‘mate van samenwerking van de gemeente. Het is dus niet zo dat wij op voorhand samenwerken in dit proces.’

De gemeente verzoekt de heer Muller om in hier toekomstige uitingen rekening mee te houden.

(Link naar de brief op de website van de gemeente Wageningen)