stiltegebied campusroute

Leidraad voor zienswijze Campusroute nu online

stiltegebied campusroute

De notitie Reikwijdte en Detailniveau Campusroute ligt tot en met 25 april 2018 ter inzage bij de provincie (Markt 11, Arnhem) en bij de gemeente (Markt 22, Wageningen). De informatie is ook digitaal te vinden: klik hier voor alle stukken.

 

Wij roepen iedereen op een eigen zienswijze op de NRD voor de Campusroute in te dienen. Dat kan schriftelijk of per mail. De info daarvoor vindt u via de link hierboven in de tekst.

 

Zienswijzen dienen voor 25 april ingediend te worden!

 

 

We hebben een leidraad zienswijze gemaakt, die je kan helpen om je eigen zienswijze op te stellen en in te dienen. In deze leidraad worden de volgende onderwerpen beschreven:

  • waarom is het belangrijk een zienswijze in te dienen
  • wie kunnen een zienswijze indienen
  • wat is een zienswijze op de NRD
  • is een zienswijze een bezwaarschrift
  • wat moet er in de zienswijze staan
  • en waar, wanneer en hoe moet de zienswijze worden ingediend.

Rond 11 april plaatsen wij een voorbeeld-zienswijze online.