logo tweede kamer

Minister: Snelwegen rondom Wageningen functioneren voldoende qua doorstroming. Wegvakken geen knelpunt.

logo tweede kamer

Enige tijd geleden stelde Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) vragen over het artikel ‘Campina en Unilever willen bereikbaar zijn in Wageningen’. Op 26 maart 2018 volgde de schriftelijke beantwoording. We halen er twee punten uit.

Autobereikbaarheid

Conclusie: De rijkswegen rondom Wageningen functioneren voldoende en de betreffende wegvakken kennen geen knelpunt.

Vraag 4: ”
Deelt u de mening dat de bereikbaarheid per auto van Wageningen al jaren onder druk staat?
Klopt het dat dit het geval is vanuit het noorden (A12 afslag Ede via de N781), het zuiden en westen (via A15 Rijnbrug/Rhenen N233 en via doorgaande N225) en het oosten? Heeft u hier relevante cijfers van?

Antwoord 4:

“Voor wat betreft de autobereikbaarheid is het Rijk verantwoordelijk voor de rijkswegen rondom Wageningen: de A12, de A15 en de A50. Deze wegen rondom Wageningen functioneren voldoende op het gebied van doorstroming. De betreffende wegvakken zijn – ook in de recente Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse van 2017 – geen knelpunt.”

TNO in Wageningen?

Detail: in vraag 5 wordt TNO genoemd, in antwoord 5 staat dat TNO een belangrijk bedrijf is in de regio Wageningen. Tja, TNO heeft hier geen vestiging. Wordt de Minister wellicht door de gestelde vraag op een verkeerd been gezet?