Zoekgebeid Campusroute

4 april Inloopavond Campusroute in stadhuis Wageningen

We krijgen veel vragen over de procedure. Daarom zetten we graag wat gegevens bij elkaar.

 • Op 4 april organiseert de provincie Gelderland een inloopavond in het Wageningse stadhuis over de nieuwe weg over de Wageningen Campus, daar kun je oa het zoekgebied zien (link naar de uitnodiging in pdf). De avond is van 19.00 – 21.00 uur. Je hoeft je vooraf niet aan te melden.
 • De notitie kun je online vinden op de site van de provincie Gelderland en ligt tot en met 25 april 2018 ter inzage bij de gemeente en de provincie.
 • Op de site van de provincie staat uitgelegd hoe je kunt reageren:
  • ” U kunt schriftelijk via mail of brief reageren. Uw mail stuurt u naar: post@gelderland.nl. Uw brief naar het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.
   Vermeld in beide gevallen dat het gaat om een zienswijze op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Beter Bereikbaar Wageningen, Campusroute, zaaknummer 2018-002851. Vermeld ook uw adres en telefoonnummer, zodat wij u kunnen laten weten wat we met uw reactie hebben gedaan. Ons antwoord op alle reacties heet een zienswijzenota en deze maken we openbaar.
   Wilt u liever mondeling reageren? Maakt u dan een afspraak op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur via 025-3599999. Van de mondelinge zienswijze maken we een verslag.”
 • Je zienswijze kun je dus tot en met 25 april 2018 indienen. Hierna komt een ‘MER’ procedure (Milieu Effect Rapportage). Ook daarop kun je reageren. In 2019 nemen Provinciale Staten uiteindelijk het besluit. Wil je hiertegen in beroep, dan kun je naar de ‘rechter’,  de Raad van State. Let op: Je kunt alleen naar de Raad van State als je een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en detailniveau hebt ingediend.