statenvragen april 2018 kaart campus unilver

Fracties in Provinciale Staten vragen: beloofde de provincie een nieuwe weg over de Campus aan Unilever?

statenvragen april 2018 kaart campus De fracties van GroenLinks, SP en Partij van de Dieren willen weten of de provincie Gelderland beloftes heeft gedaan aan bedrijven die zich op de Campus in Wageningen willen vestigen, zoals Unilever. Ze vragen zich dat af n.a.v. uitspraken die de Commissaris van de Koning deed tijdens een bezoek aan de gemeenteraad van Wageningen op 15 februari 2018. “Hij gaf daarin aan dat het besluit van GS om over te gaan tot een inpassingsplanprocedure mede was ingegeven door beloftes op het vlak van de bereikbaarheid die provincie en gemeente hebben gedaan aan organisaties die overwogen zich op de campus te vestigen zoals Unilever, Friesland Campina en TNO. Echter, de gemeente heeft al aangegeven geen beloftes te hebben gedaan.” (zie beantwoording college van B&W op site van gemeente Wageningen)

“GS hebben altijd aangegeven dat de besluiten in dit dossier gebaseerd zijn op berekeningen door middel van een verkeersmodel. Deze berekeningen zijn in 2012 gedaan en laten zien dat het verkeer op de campus in 2030 ernstig vastloopt als er geen maatregelen worden genomen. Echter, tot nu toe blijft een significante stijging van de verkeersdrukte ten opzichte van 2012 uit. Daarnaast vragen GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren zich af of andere mogelijke maatregelen op het gebied van openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en spreiding van het verkeer voldoende zijn benut. Hierdoor is de aanleg van extra asfalt misschien wel helemaal niet nodig.”

De drie fracties willen graag helderheid voor 23 mei, de dag waarop “Beter Bereikbaar Wageningen” weer op de agenda van de provinciale Commissie BOC staat.

Lees hier de hele tekst op de website van GroenLinks Gelderland.