antwoord B&W vragen Groen Links 21 mrt

B&W weten niets van afspraken van provincie met bedrijven

Tussen al het verkiezingsgedruis door kwam er een opmerkelijk antwoord van het College van Burgemeester en Wethouders op de vragen die GroenLinks eerder stelde nav het werkbezoek van de Commissaris van de Koning

1. Nee, de afspraken met de bedrijven kennen we niet

2. Met ‘we’ bedoelde de Commissaris niet de gemeente Wageningen

3. Het College heeft geen afspraken met bedrijven gemaakt

We zijn benieuwd naar het vervolg. De volledige beantwoording van het College is te lezen op de website van de gemeente Wageningen.

In de Brief van gedeputeerde Meijers aan Provinciale Staten (statenbrief) eind 2017 staat letterlijk op pagina 3:” Provincie en gemeente hebben bovendien bij de komst
van Unilever beloofd om de autobereikbaarheidsproblematiek voortvarend aan te pakken.”  Dat was ook wat de Commissaris van de Koning vertelde tijdens zijn bezoek aan de Wageningse gemeenteraad.