Als European Green Capital 2018 organiseerde Nijmegen een groot aantal activiteiten voor diverse doelgroepen, met als thema: ‘Hoe houden we de stad duurzaam bereikbaar?’ Een onderdeel daarvan was het symposium “De duurzaam bereikbare campus” op 21 september. Marijke Kuipers geeft daarvan hieronder verslag.

Uitdaging: bereikbaarheid van campussen

Op vrijdagmiddag 21 september vond het symposium over de duurzaam bereikbare campus plaats op campus Heyendaal in Nijmegen. Het uitdagende vraagstuk van de bereikbaarheid van campussen stond centraal. Doel van het symposium was om kennis en ervaringen die zijn opgedaan op de verschillende campussen in Nederland en België uit te wisselen. Tijdens het symposium werd ook het MaaS (Mobility as a Service) platform voor de Nijmeegse campus Heyendaal gelanceerd. Campus Heyendaal bevat Radboud UMC, Radboud Universiteit en HAN. Er komen elke dag tienduizenden mensen. Dat is onmogelijk met de auto. Afgelopen jaren zijn er al vele maatregelen getroffen om autoverkeer te beperken. Zoals het invoeren van betaald parkeren door de Universiteit en slim roosteren door de start van colleges van de Radboud Universiteit en HAN een half uur na elkaar te laten beginnen. Er was nu behoefte aan iets verdergaands. Criteria: je moet er gemakkelijk kunnen komen, met comfort en een lage CO2 footprint.

Slim Nijmegen

De instellingen, overheden en vervoerders zijn bij elkaar gaan zitten in een ‘zweetkamertje’ en hebben besloten er pas uit te komen als  ze een oplossing hadden. Extra wegen konden niet. Het ging om het slimmer benutten van bestaande infrastructuur. Daar waren de randvoorwaarden bij dat er een mobiliteitsfonds werd opgericht, voor kleine projecten, en pilots konden zijn. Het resultaat is te vinden op Slim Nijmegen, een app waarmee je toegang krijgt tot OV, deelfietsen, deelauto’s en brengauto’s. Dat maakt het onnodig om allemaal met je eigen vervoer te komen. Opvallend was dat voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit de hele middag aanwezig was. Hij gaf ook aan dat als de leiding achter de aanpak van een duurzame campus staat, dat ook moet uitdragen. En onder andere dit symposium vond hij daar een goede gelegenheid voor.

Twente mobiel

Naast de presentatie van deze app en lancering in het bijzin van gedeputeerde Bieze, kwamen in de middag andere mooie voorbeelden langs; Twente mobiel, met de nadruk op fietsprojecten, zie twentemobiel.nl, Utrecht waar er focus lag op wegnemen van belemmeringen om iets niet te doen, samen met instellingen naar bevoorrading kijken en dat op elkaar afstemmen (HAN Nijmegen), studenten zelf oplossingen laten bedenken en uitvoeren.

Ook oplossingen voor Wageningen

Bijzonder was dat Eise Ebbelink van de WUR in een workshop de aanwezigen om oplossingen voor Wageningen Campus vroeg. Daar kwamen onorthodoxe oplossingen uit als: verplaats kennisinstellingen naar gebouwen bij station, organiseer P&R bij de uitritten van snelwegen, beprijzen, snelbussen vanaf Arnhem en Utrecht.

In een gesprek met Conny Bieze bleek zij te vinden, dat als er een slimwageningen.nl app met dito organisatie erachter zou komen, zij dat zou toejuichen, maar het is volgens haar wel en-en (dus de weg komt er sowieso). Ik hoop dat dit soort slimme oplossingen dat onnodig maken. Maar dan moeten de bestuurders van WUR, gemeente, W12, Valleilijn, NS en WGoW met elkaar in een zweetkamertje willen zitten tot ze de basis van oplossingen hebben bedacht…

Marijke Kuipers