Verkeer om campus opnieuw geteld

Bron: Resource

“Er worden nieuwe verkeerstellingen gedaan om de huidige en toekomstige drukte op en om de campus in beeld te krijgen,” aldus Roelof Kleis in Resource. En: “Dat staat in de notitie Reikwijdte en Detail die de provincie heeft gemaakt voor de ontwikkeling van een rondweg om de campus. De notitie is afgelopen week verschenen als voorbereiding op de studie naar de milieueffecten die de nieuwe rondweg met zich mee gaat brengen. In de notitie worden de verschillende stappen in de procedure uitgelegd.”

Helaas betekent dit niet dat de provincie haar plan om de Campusroute aan te leggen tijdelijk stillegt.