WGOW vraagt uitstel ontwerpateliers Campusroute

De Stichting Wageningen Goed op Weg ontving – net als vele andere betrokken partijen – een uitnodiging om deel te nemen aan de ontwerpateliers over de ‘Campusroute’. Deze ontwerpateliers starten op 31 mei, iets waar WGOW zeer verbaasd over is. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft immers meer dan 100 zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Campusroute ontvangen, waarin velen hun mening en zienswijze hebben verwoord.

WGOW zet haar vraagtekens bij de ontwerpateliers, waarin deze zienswijzen niet worden meegenomen, maar men mag meedenken op basis van het ‘concept NRD’ – het eerste document dat is opgesteld. Hierin zijn niet de vele reacties in de zienswijzen meegenomen. Daarmee worden burgers gevraagd om binnen het in het concept NRD gedefinieerde krappe zoekgebied mee te denken over de invulling van de nieuwe route. WGOW is van mening dat eerst een reactie dient te worden geformuleerd op de vele zienswijzen die zijn ingediend en dat daarna de ontwerpateliers – op basis van een nieuwe NRD – kunnen worden ingezet.

Wageningen Goed op Weg vraagt de provincie Gelderland dan ook met klem om de ‘ontwerpateliers’ voor de ‘Campusroute’ uit te stellen tot de M.E.R.-procedure is afgerond.

Lees hier de brief van WGoW aan de provincie in pdf