Zoekgebeid Campusroute

4 april Inloopavond Campusroute in stadhuis Wageningen

We krijgen veel vragen over de procedure. Daarom zetten we graag…

Verkeer om campus opnieuw geteld

Bron: Resource "Er worden nieuwe verkeerstellingen gedaan…
antwoord B&W vragen Groen Links 21 mrt

B&W weten niets van afspraken van provincie met bedrijven

Tussen al het verkiezingsgedruis door kwam er een opmerkelijk…

Reactienota provincie op opmerkingen Klankbordgroep op concept-NRD

De Klankbordgroep-organisaties konden begin februari reageren…

Op de hoogte blijven via onze mailing

Afgelopen week hebben we een mailingsysteem ingericht, waarmee…

Resource artikel: neemt WUR te veel ruimte in?

In de Resource van 15 maart staat een artikel over de groei van…

Bewoners zeggen nee tegen de Campusroute

Zo’n 220-230 bewoners kwamen op 14 maart 2018 naar de informatiebijeenkomst…

Uitnodiging bijeenkomst bereikbaarheid op 14 maart

De bewonersvereniging NoordWest houdt op woensdag 14 maart…

Oproep tot uitbreiding gemeentelijke insteek

Het College stelt de Raad voor een aantal zaken in te brengen…