stiltegebied campusroute

Leidraad voor zienswijze Campusroute nu online

De notitie Reikwijdte en Detailniveau Campusroute ligt tot…
Zoekgebeid Campusroute

4 april Inloopavond Campusroute in stadhuis Wageningen

We krijgen veel vragen over de procedure. Daarom zetten we graag…

Verkeer om campus opnieuw geteld

Bron: Resource "Er worden nieuwe verkeerstellingen gedaan…
antwoord B&W vragen Groen Links 21 mrt

B&W weten niets van afspraken van provincie met bedrijven

Tussen al het verkiezingsgedruis door kwam er een opmerkelijk…

Reactienota provincie op opmerkingen Klankbordgroep op concept-NRD

De Klankbordgroep-organisaties konden begin februari reageren…

Op de hoogte blijven via onze mailing

Afgelopen week hebben we een mailingsysteem ingericht, waarmee…

Resource artikel: neemt WUR te veel ruimte in?

In de Resource van 15 maart staat een artikel over de groei van…

Bewoners zeggen nee tegen de Campusroute

Zo’n 220-230 bewoners kwamen op 14 maart 2018 naar de informatiebijeenkomst…

Uitnodiging bijeenkomst bereikbaarheid op 14 maart

De bewonersvereniging NoordWest houdt op woensdag 14 maart…