Bewoners zeggen nee tegen de Campusroute

Zo’n 220-230 bewoners kwamen op 14 maart 2018 naar de informatiebijeenkomst van de Bewonersvereniging Noordwest in de kantine van voetbalvereniging Ona’53 over de door de provincie gewenste Campusroute. Er werd massaal ‘nee’ gezegd.

Kleine groepen bereiden volgende stappen voor, waarvan op deze website, Facebook en Twitter verslag wordt gedaan.

De provinciale Notitie en Reikwijdte op detailniveau ligt vanaf vandaag ter inzage bij de provincie en het gemeentehuis. Je kunt hem ook online inzien. Zienswijzen kunnen tot en met 25 april bij de provincie worden ingediend. Op woensdag 4 april 2018, van 19.00 tot 21.00 uur, organiseert de provincie een informatiebijeenkomst in het Stadhuis in Wageningen.