Reactienota provincie op opmerkingen Klankbordgroep op concept-NRD

De Klankbordgroep-organisaties konden begin februari reageren op een eerdere conceptversie van de NRD (Notitie Reikwijdte en Detail) en bijlagen daarvan. WGoW, Fietsersbond Wageningen, NIOO, BV Noordwest, Mooi Wageningen, WUR en andere organisaties hebben toen uitgebreid gereageerd.

Hoe de organisaties hebben gereageerd en wat de provincie heeft gedaan met deze reacties en opmerkingen, kun je lezen in de reactienota .