Resource artikel: neemt WUR te veel ruimte in?

In de Resource van 15 maart staat een artikel over de groei van de universiteit en de visie van de verschillende lokale Politieke Partijen op elementen die met dit onderwerp te maken hebben.

Lees hier het artikel

Hieronder het bij het artikel behorende overzicht, waarin per onderdeel de mening van de verschillende lokale Politieke Partijen is opgetekend.