verkeersmodel 1

Zoals we weten heeft de provincie Gelderland kort geleden op uitgebreide schaal nieuwe tellingen uitgevoerd in Wageningen. Op 12 juli 2018 organiseerden de provincie Gelderland en adviesbureau Royal Haskoning DHV (RHDHV)een bijeenkomst over de werking van een verkeersmodel. De Klankbordgroep en mensen die in hun zienswijze vragen hadden over “de werking van het verkeersmodel” werden hiervoor uitgenodigd, vertelt de provincie op haar site.

Wat is een verkeersmodel?
Citaat website provincie: “Een verkeersmodel brengt verkeersstromen in beeld en voorspelt de ontwikkeling ervan. En vormt input voor verkeerskundige onderzoeken.”
Met andere woorden: er zijn eigenlijk twee modellen, een grootschalig model dat de intensiteit van het verkeer koppelt aan de capaciteit van een weg en een dynamisch model dat laat zien hoe het verkeer loopt over een weg of een kruispunt.

De bijeenkomst was op het kantoor van RHDHV in Amersfoort, omdat daar de specialistische software beschikbaar is, die gebruikt wordt bij de verkeersmodellen. Er namen zo’n 15 mensen aan deel: vertegenwoordigers van de provincie, het adviesbureau en belangstellenden uit Wageningen. Ook Wageningen Goed op Weg was aanwezig.

Een aantal opvallende punten:

  • Een van de conclusies: Ook de afgevallen varianten worden met de nieuwe uitkomsten van het verkeersmodel tegen het licht gehouden.
  • Het advies van de Commissie m.e.r. en zienswijzen hebben hier een rol in gespeeld. Zo vraagt de Commissie m.e.r. expliciet om ook naar andere varianten te kijken met actuele gegevens van het verkeer.
  • In de nieuwe berekeningen wordt gekeken naar de ‘grote regio’ vanaf de Waal tot de A1 en van Zevenaar tot ongeveer Culemborg. Hierin vallen bijvoorbeeld de doortrekking van de A15 bij Zevenaar en de gevolgen voor het verkeer, rondweg Veenendaal-Oost en de brug bij Rhenen.
  • Het verkeersmodel gaat alleen over het autoverkeer en de intensiteit van dat verkeer en de capaciteit van de wegen.
  • Bij de berekeningen wordt rekening gehouden met twee scenario’s (een hoog en een laag scenario) met betrekking tot sociaal economische ontwikkelingen in de ruime regio. Hierbij komt een verfijning gebaseerd op de specifieke omstandigheden van Wageningen
  • In juni heeft Royal Haskoning DHV de opdracht van de provincie ontvangen actuele gegevens te verwerken in het verkeersmodel. Dit betekent dat nu en in de komende maanden huidige en toekomstige omstandigheden worden geteld en gemeten. Eind november 2018 gaat het rapport naar de provincie.

Overigens komen de powerpoint-slides binnenkort op de provinciale website.

Update 17 juli: Presentatie van de provincie, inclusief powerpointpresentatie.
Update 23 augustus: Brief van WGoW over modellering aan provincie, dd 16 augustus 2018, nav bijeenkomst over modellering

We zijn natuurlijk benieuwd naar het vervolg en houden jullie op de hoogte.

foto’s: Renaat van Rompaey en Rob Jongman

Gebruikte links