nota van antwoord

Nota van antwoord en Oplegnotitie online

De lang verwachte Nota van Antwoord van Gedeputeerde Staten van Gelderland op de zienswijzen staat online. De indieners van de 139 zienswijzen kregen vorige week per brievenpost bericht dat de Nota online te lezen is. En dat zijn wij natuurlijk ook aan het doen. Het was wel even zoeken, want er is geen aparte pagina gemaakt. Op de pagina ‘Project’ staan onder ‘Onderzoek naar Milieueffecten’ de links naar de Nota van Antwoord en de ‘Oplegnotitie’. Voor je leesgemak staan hieronder de directe links.  In de Oplegnotitie staat een samenvatting van de reactie van de provincie. Tip: lees eerst die Oplegnotitie, dan krijg je een idee van wat er gaat gebeuren.

Update: Inmiddels heeft de provincie een aparte pagina toegevoegd: Opzet milieuonderzoek naar Wageningse Campusroute vastgesteld. Daarin staan ook directe links naar de Nota van Antwoord en de oplegnotitie.

Het blijft even afwachten

Tijdens de uitleg van de verkeersmodellen vertelde RHDHV dat de resultaten van de tellingen eerder dit jaar en de hernieuwde berekeningen in november naar de provincie worden gestuurd. Op pagina 3 van de Oplegnotitie staat ‘Het te actualiseren verkeersmodel is uitgangspunt voor de ontwerpatieliers en het MER’. (MilieuEffectRapportage) In de Nota van Antwoord en de oplegnotitie staat echter niet dat dit betekent dat de start van de ontwerpateliers (oktober 2018 tot februari 2019) wordt uitgesteld.

Verder valt op dat Gedeputeerde Staten het advies van de Commissie m.e.r. overneemt (zie pagina 4 in de Oplegnotitie), maar dat in veel antwoorden op insprekers wordt verwezen naar de nog op te stellen M.E.R. en de ontwerpateliers.

Informatieavond

We lezen verder, maar we doen meer. Op xxx organiseren we een informatieavond over de stand van zaken. Dit is in de kantine van ONA’53 en het begint om 19.30 uur. Het programma volgt nog.

Update: deze avond is uitgesteld tot eind november.