Artikelen door Ingeborg Leeftink

In gesprek met de gedeputeerde van de Provincie Gelderland

Maandag 25 juni heeft een afvaardiging van Wageningen Goed op Weg een gesprek gehad met mevrouw C. (Conny) Bieze, de gedeputeerde van de Provincie Gelderland die verantwoordelijk is voor onder andere mobiliteit (wegeninfrastructuur, openbaar vervoer, fietsbeleid en logistiek). Onder haar verantwoordelijkheid vallen ook de plannen om de Campusroute aan te leggen en de zorgvuldige uitvoering […]

WGOW vraagt uitstel ontwerpateliers Campusroute

De Stichting Wageningen Goed op Weg ontving – net als vele andere betrokken partijen – een uitnodiging om deel te nemen aan de ontwerpateliers over de ‘Campusroute’. Deze ontwerpateliers starten op 31 mei, iets waar WGOW zeer verbaasd over is. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland heeft immers meer dan 100 zienswijzen op de Notitie […]

De zienswijzen zijn ingediend

Gisteren was de laatste dag dat zienswijzen op de NRD voor de Campusroute bij de provincie Gelderland konden worden ingediend. Velen van jullie hebben dat gedaan waardoor we misschien de provincie Gelderland van gedachten kunnen laten veranderen. Ook wij hebben van veel van jullie de zienswijze mogen ontvangen. Daar zijn we heel blij mee, want […]