In gesprek met de gedeputeerde van de Provincie Gelderland

Maandag 25 juni heeft een afvaardiging van Wageningen Goed op Weg een gesprek gehad met mevrouw C. (Conny) Bieze, de gedeputeerde van de Provincie Gelderland die verantwoordelijk is voor onder andere mobiliteit (wegeninfrastructuur, openbaar vervoer, fietsbeleid en logistiek).

Onder haar verantwoordelijkheid vallen ook de plannen om de Campusroute aan te leggen en de zorgvuldige uitvoering van de procedures op weg daarnaartoe.

Wageningen Goed op Weg wilde mevrouw Bieze graag laten weten waar Wageningen Goed op Weg voor staat: wij willen een goede, duurzame oplossing die niet ten koste gaat van mens, natuur en milieu en die een goede oplossing biedt voor het geschetste probleem.

Wij hebben nogmaals het aanbod gedaan om samen op constructieve wijze mee te denken om tot een goede oplossing te komen, anders dan de nu gekozen Campusroute.

Om ons verhaal kracht bij te zetten en onze uitgangspunten duidelijk over te kunnen brengen, hebben we een folder gemaakt en die achtergelaten.

Klik op de afbeelding om de PDF te openen.

Het was een prettig en open gesprek, waarbij we de indruk hebben dat mevrouw Bieze open stond voor ons verhaal. Of dat betekent dat we de Campusroute hiermee af kunnen wenden weten we niet, maar we blijven proberen de verschillende partijen zo te informeren dat ze een afgewogen besluit kunnen nemen.