Vanaf maart heeft Wageningen Goed op Weg een vast team dat de communicatie van Wageningen Goed op Weg en Campusroute Nee! verzorgt. Dat team wordt gevormd door Annet, Ingeborg en Joke. Zij hebben de afgelopen maanden de schouders onder de informatiestromen gezet en ze proberen alle beschikbare informatie zo goed en zo duidelijk mogelijk voor iedereen beschikbaar te maken.

Nu komt van het één vaak het ander. Dat gebeurt ook hier. Begin je met het bijhouden van de informatie en het vullen van de site, dan wil je ook meer zichtbaar worden op social media en in kranten.

Het Communicatieteam zit vól ideeën om dat te gaan doen. Dat kunnen zij echter niet allemaal alleen. Vandaar dat zij een avond hebben georganiseerd om helpers te zoeken om verschillende activiteiten of projecten uit te voeren.

Aan de hand van een presentatie hebben zij verteld aan welke hulp er behoefte is en hoe dat ingevuld zou kunnen worden. En ze hebben tussen neus en lippen door een aantal wilde plannen gedeeld, waar positief op werd gereageerd. Ook is er een kleine brainstorm gehouden, waar een aantal ideeën uit naar voren zijn gekomen.

De aangeboden hulp wordt de komende week geïnventariseerd en daarna zullen we in verschillende groepjes een onderwerp oppakken en – hopelijk – uitvoeren.

Het was een leuke en energieke avond met veel input en energie van de deelnemers. We verwachten dat er een aantal leuke dingen uit voort gaan komen. Concreter dan dit kunnen we nu nog niet zijn, de komende periode hopen we jullie meer te kunnen laten weten over initiatieven die zijn uitgevoerd.

Wil je naar aanleiding van het bovenstaande ook ergens bij meehelpen? Mail ons: communicatie@wageningengoedopweg.nl. Wij zullen dan op basis van je wensen, interesse of vaardigheden kijken waar we je bij in kunnen zetten.