Artikelen door Ingeborg Leeftink

Protest tijdens informatiedag 4 april

Op 4 april hield de provincie Gelderland een informatieavond in het gemeentehuis van Wageningen, waarbij belangstellenden zich konden laten informeren over de plannen met betrekking tot de Campusroute en de procedures die door de provincie Gelderland gevolgd worden om tot het inpassingsplan rond deze nieuwe weg te komen.   Rondje Campus Nee! wilde graag haar […]

Hulp gevraagd bij verspreiding flyer

We hebben een flyer gemaakt die mensen oproept om zich aan te melden voor de mailinglijst van “Campusroute Nee”. Door zoveel mogelijk mensen die Nee zeggen tegen de Campusroute op die lijst te hebben, kunnen we gericht nieuwsbrieven sturen en ze zo op de hoogte houden van de activiteiten rond de ontwikkeling van deze nieuwe […]

Zoekgebied Campusroute lijkt een farce

Vandaag is bekend geworden dat de WUR een architect heeft gekozen voor het ontwerp van het nieuwe onderwijsgebouw dat zij op het campusterrein hebben gepland. Dat nieuwe gebouw is in het – op verzoek van de gemeenteraad van Wageningen uitgebreide – zoekgebied gesitueerd. Daarmee is direct het zoekgebied al verkleind! We kunnen dus voorzichtig concluderen […]

Op de hoogte blijven via onze mailing

Afgelopen week hebben we een mailingsysteem ingericht, waarmee we de komende tijd makkelijker kunnen communiceren met iedereen die tegen de oplossing van de Provincie Gelderland is om de bereikbaarheid in Wageningen te verbeteren: de Campusroute (in de volksmond het Rondje Campus). Wij willen graag de mensen die met ons mee willen werken aan het tegenhouden […]

Bewoners zeggen nee tegen de Campusroute

Zo’n 220-230 bewoners kwamen op 14 maart 2018 naar de informatiebijeenkomst van de Bewonersvereniging Noordwest in de kantine van voetbalvereniging Ona’53 over de door de provincie gewenste Campusroute. Er werd massaal ‘nee’ gezegd.

Uitnodiging bijeenkomst bereikbaarheid op 14 maart

De bewonersvereniging NoordWest houdt op woensdag 14 maart 2018 om 20.00 uur een informatieavond over de Campusroute in de kantine van voetbalvereniging ONA’53. Op 15 maart publiceert de provincie de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Alle bewoners zijn uitgenodigd. Lees meer op de website van Wij Wageningen.

Oproep tot uitbreiding gemeentelijke insteek

Het College stelt de Raad voor een aantal zaken in te brengen in het bereikbaarheidsproject, dat inmiddels door de provincie Gelderland getrokken zal worden. Wij onderschrijven  een aantal van de genoemde uitgangspunten voor de gemeentelijke insteek: ontzien Dassenbos met tracé zo oostelijk mogelijk daarvan, ontzien stiltegebied met tracé zo zuidelijk mogelijk hiervan en een fietsroute […]