Real Time verkeersdoorstroming

‘Wageningen heeft een bereikbaarheidsprobleem’, zo heet het. Maar is dat ook zo? Klik op onderstaande afbeelding om de ‘real time’ doorstroming van het verkeer te bekijken.

 

Interessanter dan de actuele doorstroming is het lange termijn gemiddelde. Op het scherm onderaan midden kun je schakelen tussen: ‘Live verkeersinfo’ en ‘Typisch verkeer’. Bij dat laatste kun je met schuiven per te kiezen dag van de week en per te kiezen uur (per 5 minuten eenheden) zien waar in en rondom Wageningen het autoverkeer hoe snel/ langzaam rijdt, en in welke richting/ wel wegvak.