Oproep tot uitbreiding gemeentelijke insteek

Het College stelt de Raad voor een aantal zaken in te brengen in het bereikbaarheidsproject, dat inmiddels door de provincie Gelderland getrokken zal worden. Wij onderschrijven  een aantal van de genoemde uitgangspunten voor de gemeentelijke insteek: ontzien Dassenbos met tracé zo oostelijk mogelijk daarvan, ontzien stiltegebied met tracé zo zuidelijk mogelijk hiervan en een fietsroute NW-campus.

De door het college genoemde aspecten betreffen echter alleen het zoekgebied van de tracés, gaan niet ver genoeg en zijn wat ons betreft onvolledig. In een uitgebreide brief roepen we de Raad dan ook op om de gemeentelijke insteek uit te breiden.