Reactie van de provincie op onze brief over de no-regretmaatregelen (14-11-2019)
Reactie provincie op WGOW-brief over no-regretmaatregelen

WGoW aan belangstellenden, oktober 2019
Column 1 oktober 2019190223-brief-van-wgow-aan-gemeenteraad 

Brief met bijlge van WGoW aan provincie over no-regretmaatregelen 14-09-2019
190914 voorstel WGoW voor no-regret maatregelen (defdef)
190914 voorstel WGoW voor no-regret maatregelen bijlage

Brief aan gemeenteraad n.a.v rapportage GS (23-02-2019)
190223-brief-van-wgow-aan-gemeenteraad

Brief aan GS n.a.v. voortgangsrapportage GS (23-03-3029)
190223-brief-van-wgow-aan-provinciale-staten-nav-voortgangsrapportage