Je stáát niet in de file, je bént de file!

Column bestuur Stichting Wageningen Goed op Weg,februari 2020

Je mag er alles van vinden, van het project Beter Bereikbaar Wageningen, maar saai is het niet. Het houdt bovendien een fiks aantal mensen aardig van de straat, wat in het kader van de bereikbaarheid dan weer fijn is meegenomennatuurlijk. Er wordt door knappe koppen gestudeerd op maatregelen, aan allerhande tafels gesproken,om niet te zeggen gediscussieerd, om niet te zeggen fél gediscussieerd, gesteggeld over verantwoordelijkheden, modellen, rekenmethodes, tracés en wat dies meer zij. Je zou bijna vergeten dat mobiliteit of een gebrek daaraanook van alles te maken heeft met de keuzes die wij als individuen maken. Daarom willen wij in deze column graag het woord richten tot u, onze gewaardeerde lezers.

Holland City

Het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) heeft enkele jaren geleden de internationale marketingcampagne Holland City gelanceerd: projecteer de plattegrond van de metropool Los Angeles op die van Nederland en je hebt het over een gebied van vergelijkbare grootte. De campagne is kracht bijgezet door een fictieve metroplattegrond van Nederland als stad, u kent hetwel, met van die vrolijke kleurtjes. Voor buitenlanders is Wageningen een buitenwijkvan Amsterdam, een tussenhalte op de groene lijn van het Rijksmuseum naarZutphen.Een uur treinen is heel normaal. Hoe bijzonder is het dan om te zien dat wij, inwoners van Holland City, halsstarrig blijven vasthouden aan de auto als zaligmakend vervoermiddel? Hoe vaak denken wij u er nu echt bewust over na of we ook op een andere manier naar ons werk kunnen? Hoe vaak denkt ú daarover na?

Tussen droom en daad

Nu ja, misschien denkt u er wel over om (vaker) met de fiets of het OV naar uw werk te gaan maar ondervindt u daarbij te veel hindernissen, en dat kunnen wij u niet kwalijk nemen want aan de OVinfrastructuur in Holland City valt waarlijk wel wat te verbeteren. Denk aan:De Rijnlijn: een verbinding van Arnhem met de Campus via verlenging van de huidige trolleylijn. Een HUB voor autoverkeer bij de kruising N225 met de A50en dus met bushalte van de Rijnlijn. Een andere inrichting van de afslag op de A12 naar Wageningen/Ede (ontsluiting Parklaan Ede)met een grotere P&R mogelijkheid inclusief bushalte. Ontmoediging auto’s door reductie parkeerplaatsen op de campus (zie voorbeeld gemeente Amsterdam).Helaas stuiten de initiatieven ten aanzien van bijvoorbeeld de Rijnlijn en de bushalte bij de afslag A12 op concessieafspraken met OVmaatschappijen. Wij vinden dit onverteerbaar en we gaan hierover dan ook zeker in gesprek met gedeputeerde Jan van der Meer. Er moet echt veel meer in het OV worden geïnvesteerd en beter worden samengewerkt!We hopen van harte dat de mobiliteitsmakelaar en coördinator die momenteel door de provincie worden gezocht voor de Food Valley hieraan een positieveimpuls kunnen geven.

Terug naar u, beste lezer: wees ervan verzekerd dat wij er alles aan doen om de noodzakelijke verbeteringen in het OV te bewerkstelligen zodat onze mooie stad niet alleen bereikbaar maar ook leefbaar blijft. In de tussentijd roepen wij u op daarbij in alle bescheidenheid de beroemde woorden van Kennedy parafraserend: denk nog eens goed na over uw eigen keuzes en vraag niet wat Wageningen kan doen voor u, vraag wat u kunt doen voor Wageningen!

Via deze maandelijkse column houdt hetbestuur van Stichting Wageningen Goed op Weg (WGoW) u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Meer informatie over WGoW treft u aan op https://wageningengoedopweg.nl/

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Je stáát niet in de file, je bént de file!

Column bestuur Stichting Wageningen Goed op Weg,februari 2020

Je mag er alles van vinden, van het project Beter Bereikbaar Wageningen, maar saai is het niet. Het houdt bovendien een fiks aantal mensen aardig van de straat, wat in het kader van de bereikbaarheid dan weer fijn is meegenomennatuurlijk. Er wordt door knappe koppen gestudeerd op maatregelen, aan allerhande tafels gesproken,om niet te zeggen gediscussieerd, om niet te zeggen fél gediscussieerd, gesteggeld over verantwoordelijkheden, modellen, rekenmethodes, tracés en wat dies meer zij. Je zou bijna vergeten dat mobiliteit of een gebrek daaraanook van alles te maken heeft met de keuzes die wij als individuen maken. Daarom willen wij in deze column graag het woord richten tot u, onze gewaardeerde lezers.

Holland City

Het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) heeft enkele jaren geleden de internationale marketingcampagne Holland City gelanceerd: projecteer de plattegrond van de metropool Los Angeles op die van Nederland en je hebt het over een gebied van vergelijkbare grootte. De campagne is kracht bijgezet door een fictieve metroplattegrond van Nederland als stad, u kent hetwel, met van die vrolijke kleurtjes. Voor buitenlanders is Wageningen een buitenwijkvan Amsterdam, een tussenhalte op de groene lijn van het Rijksmuseum naarZutphen.Een uur treinen is heel normaal. Hoe bijzonder is het dan om te zien dat wij, inwoners van Holland City, halsstarrig blijven vasthouden aan de auto als zaligmakend vervoermiddel? Hoe vaak denken wij u er nu echt bewust over na of we ook op een andere manier naar ons werk kunnen? Hoe vaak denkt ú daarover na?

Tussen droom en daad

Nu ja, misschien denkt u er wel over om (vaker) met de fiets of het OV naar uw werk te gaan maar ondervindt u daarbij te veel hindernissen, en dat kunnen wij u niet kwalijk nemen want aan de OVinfrastructuur in Holland City valt waarlijk wel wat te verbeteren. Denk aan:De Rijnlijn: een verbinding van Arnhem met de Campus via verlenging van de huidige trolleylijn. Een HUB voor autoverkeer bij de kruising N225 met de A50en dus met bushalte van de Rijnlijn. Een andere inrichting van de afslag op de A12 naar Wageningen/Ede (ontsluiting Parklaan Ede)met een grotere P&R mogelijkheid inclusief bushalte. Ontmoediging auto’s door reductie parkeerplaatsen op de campus (zie voorbeeld gemeente Amsterdam).Helaas stuiten de initiatieven ten aanzien van bijvoorbeeld de Rijnlijn en de bushalte bij de afslag A12 op concessieafspraken met OVmaatschappijen. Wij vinden dit onverteerbaar en we gaan hierover dan ook zeker in gesprek met gedeputeerde Jan van der Meer. Er moet echt veel meer in het OV worden geïnvesteerd en beter worden samengewerkt!We hopen van harte dat de mobiliteitsmakelaar en coördinator die momenteel door de provincie worden gezocht voor de Food Valley hieraan een positieveimpuls kunnen geven.

Terug naar u, beste lezer: wees ervan verzekerd dat wij er alles aan doen om de noodzakelijke verbeteringen in het OV te bewerkstelligen zodat onze mooie stad niet alleen bereikbaar maar ook leefbaar blijft. In de tussentijd roepen wij u op daarbij in alle bescheidenheid de beroemde woorden van Kennedy parafraserend: denk nog eens goed na over uw eigen keuzes en vraag niet wat Wageningen kan doen voor u, vraag wat u kunt doen voor Wageningen!

Via deze maandelijkse column houdt hetbestuur van Stichting Wageningen Goed op Weg (WGoW) u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Meer informatie over WGoW treft u aan op https://wageningengoedopweg.nl/