WGoW: Gemeenteraad verkeerd geïnformeerd

De recente studie van Royal Haskoning DHV wijst uit dat het niet verbreden van de Nijenoordallee een goede doorstroming in de weg staat. Althans, dat was de conclusie die aan de gemeenteraad werd gepresenteerd. De presentatie van de studie door Royal Haskoning DHV in de Klankbordgroep echter vertelde een ander verhaal. Dit wordt al meteen duidelijk als je het resumé van wat de raad te horen kreeg vergelijkt met wat het adviesbureau RHDHV tijdens de voorafgaande vergadering van de Klankbordgroep concludeerde. WGoW vindt dat hiermee de gemeenteraad verkeerd is geïnformeerd, en heeft dat in een brief aan de raad kenbaar gemaakt.

De gemeenteraad kreeg op 4 oktober een samenvatting te zien van het onderzoeksrapport van Royal Haskoning DHV. Dit was ook de informatie waarmee de wethouder naar de provincie is gestapt, en waarop de provincie besloot hier geen geld aan te willen besteden. Maar twee weken eerder, in de Klankbordgroep van 20 september, legde Royal Haskoning in haar eigen presentatie van het onderzoek de accenten duidelijk anders. Alleen al door het resumé van 4 oktober te vergelijken met dat van 20 september wordt duidelijk dat de positieve effecten in de presentatie aan de raad zijn onderbelicht:

presentatie-gemeente-resumeepresentatie-rhdhv-optimalisaties

 

In haar eigen presentatie van het onderzoek laat Royal Haskoning DHV duidelijk zien dat er bij optimalisatie geen sprake meer zal zijn van opstoppingen bij de kruispunten en dat ook het sluipverkeer uit te wijken weer terug is op de hoofdwegen. Deze overtuigend positieve sheets ontbreken in de presentatie voor de gemeenteraad!

presentatie-rhdhv-ochten-dspits presentatie-rhdhv-avondspits