TROUW

Wat moet de groene Wageningen Universiteit met al dat zwarte asfalt?

Democratie

Hans Marijnissen– 17:17, 18 februari 2019

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten, proeft Hans Marijnissen de regionale thema’s. Vandaag aflevering 6: Wat moet een groene universiteit met zwart asfalt?

Vanuit zijn huiskamer aan de Simon Vestdijkstraat in Wageningen heeft Peter Spitteler een geweldig uitzicht. De jonge eiken voor zijn woning vormen de lijst om een natuurlandschap waarin met een beetje geluk de patrijzen passeren.

Maar dat lijkt niet lang meer te duren. Als het aan de provincie Gelderland ligt, denderen straks buslijn 84 en 88 bij Spitteler door zijn panorama. De uitdijende Wageningen Universiteit trekt zoveel studenten en personeel dat de toevoerweg N781 vanaf de A12 in de spits steeds vaker volstaat. Het terrein moet vanuit meerdere richtingen benaderbaar zijn. Daarom ligt er een plan voor een rondweg, die in Wageningen inmiddels ‘Rondje Campus’ heet. Spitteler spreekt de term uit alsof hij een vliegje in de mond proeft. Dat asfalt komt precies voor zijn deur te liggen.

Toch is het voor hem geen not in my backyard-kwestie. Als voorzitter van Wageningen Goed op Weg (WGoW), een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, kan hij zich eenvoudigweg niet voorstellen waarom de groene universiteit moet worden ontsloten door een weg via een natuurgebied. Wageningen noemt zich immers ‘The City of Life Sciences’. Dan moet er een betere oplossing mogelijk zijn.

Peter Spitteler (rechts) met collega-actievoerders Marien Ravestein (midden) en Arja Vellema. © Koen Verheijden

Hij zegt nadrukkelijk dat hij niet iemand is die overal tegen is, maar hij is wel voor een betere oplossing. Samen met andere Wageningers bedacht hij daarom een ‘draagvlakvariant’, waarin de uitbreiding met asfalt niet de eerste, maar de allerlaatste oplossing is.

“Het huidige plan is een typische tekentafeloplossing”, zegt hij, “zoals ook de Bijlmer is bedacht. De ene strook asfalt loopt vol, dus moet er een andere bijkomen die de eerste ontlast. En die wordt dan gepland in een strook waar geen bebouwing staat. Maar dat is veel te simpel.”

Dat de toevoerweg naar de universiteit drukker is geworden, valt niet te ontkennen, zegt Arja Vellema, die net als Spitteler in de organisatie WGoW zit. De universiteit is in vijftien jaar tijd in grootte verdubbeld en telt nu ruim 12.000 studenten, terwijl de onderwijsinstelling zich ook graag tegen commerciële bedrijven aanvlijt. De Campina’s en Unilevers hebben Wageningen tot een Food Valley gemaakt. En die trekt verkeersbewegingen aan.

Parkeergeld

“Voor de echte oplossing van de verkeersproblematiek is het noodzakelijk eerst heel goed het probleem te analyseren”, zegt Vellema. “Dan zie je al heel snel dat de drukte niet alleen wordt veroorzaakt door de auto’s die naar de universiteit gaan, maar dat de N781 vooral door zwaar vrachtverkeer als sluiproute wordt gebruikt van de A12 naar de A50. Dat afsnijden levert tijdwinst op. Door ontmoedigende maatregelen te nemen, zoals extra rotondes of kentekenregistratie, is het vrachtverkeer in te dammen.”

Ook een maatregel die geen extra asfalt behoeft, is de belasting van autogebruik (in de vorm van parkeergelden) en de stimulering van het openbaar vervoer. De universiteit ligt zes kilometer van station Ede-Wageningen. “Je zou zeggen: maak daar gebruik van”, aldus Spitteler. “Maar deze universiteit heft als een van de weinige géén parkeergeld, zodat het wel erg aantrekkelijk is om met de auto te komen. Daarnaast is er aan de snelweg A12 wel een carpoolplaats, maar géén bushalte. Waarom laat de gemeente of provincie geen shuttle rijden van het station, langs de carpoolstrook, naar de universiteit en weer terug?”

© TVD/Maps4News

Provincie

Spitteler benoemt expres de gemeente én de provincie, want de ontsluiting van de universiteit was aanvankelijk een Wageningse kwestie. Maar omdat de gemeente te lang draalde, heeft de provincie de kwestie uit de handen van het college getrokken. Die koerste aanvankelijk aan op een snelle oplossing met veel asfalt.

Maar het tij lijkt te keren. Opeens heeft de provincie toegezegd nu ook onderdelen van de ‘draagvlakvariant’ van Spitteler & Co te onderzoeken. “Ik ben ervan overtuigd dat als de universiteit ook nog eens meer toegangen creëert op eigen terrein, meer variabele college-uren introduceert en als het drukke fietsverkeer in betere banen wordt geleid, dat ‘Rondje Campus’ helemaal niet nodig is.”

In dat geval kan dat het natuurgebied blijven bestaan, waarmee aan een andere opdracht wordt voldaan. Provincies doen volgens Natuurmonumenten en de ANWB namelijk veel te weinig aan de uitbreiding van het Nationaal Natuur Netwerk dat reservaten met elkaar moet verbinden. Het weidegebied naast de universiteit ligt daar middenin. In Gelderland is wat te kiezen.

Rondje Campus is een VVD-zaak

Gelderland heeft deze week een nieuwe Commissaris van de Koning gekregen: John Berends (CDA) volgde Clemens Cornielje (VVD) op die al geruime tijd ernstig ziek is. In de Gelderse Staten zijn elf partijen vertegenwoordigd. De gedeputeerden zijn van VVD en CDA (die elk 9 zetels in de Staten hebben), D66 (7 zetels) en PvdA (6 zetels). VVD-gedeputeerde Conny Bieze gaat over ‘Rondje Campus’.