De provincie heeft onderstaand bericht gemeld aan de klankbordgroep

Vrijgave MER licht vertraagd door Corona

 

De situatie met COVID-19 (coronavirus) heeft invloed op de afronding van het milieueffectrapport (MER) van Beter Bereikbaar Wageningen en het daaraan gekoppelde vervolgproces. De oplevering van het MER wordt iets vertraagd. Hierdoor zal ook het moment van vrijgave van het MER door Gedeputeerde Staten wat later worden dan de oorspronkelijk geplande datum 7 april 2020. Als gevolg van de maatregelen rond COVID-19 kan ook de aangekondigde inloopbijeenkomst van 14 april niet doorgaan.

We bekijken nu op welke manier het adviestraject, om te komen tot een voorkeursvariant, het best kan worden georganiseerd en vormgegeven in deze tijd. Zodra hierover meer bekend is, volgt nadere berichtgeving.