Harde reset

Column bestuur Stichting Wageningen Goed op Weg, maart 2020

 

Vorige maand leek de wereld er nog zo anders uit te zien…

We kunnen alleen maar hopen dat iedereen die dit leest in goede gezondheid verkeert. Dat de coronacrisis alleen maar lastig voor u en uw familie is en niet meer dan dat. Dat u in goede gezondheid blijft, dat uw bedrijf dit overleeft, u uw baan kunt behouden. Al het andere lijkt -nee ís- nu triviaal. Het voelt beslist ongemakkelijk om dan te gaan praten over wegtracés, milieueffectrapportages, no-regret maatregelen en PAS, nota bene in een tijd dat de straten zo leeg zijn dus ja, waar hébben we het eigenlijk over?

Dat doen we dus ook niet.

Verbinding

Het is niet alleen een zorgelijke maar ook een verbindende tijd. Onderlinge tegenstellingen lijken er opeens minder toe te doen, nieuwe initiatieven worden genomen en samenwerkingsvormen geboren. We zijn wat aardiger voor elkaar, voelen ons meer met elkaar en met wat er echt toe doet verbonden. Die verbinding ontstaat ook in de meest letterlijke zin, zij het niet fysiek. Veel mensen werken vanuit huis en ontdekken dat er ook andere manieren zijn om les te geven of te vergaderen, bijvoorbeeld via Facetime, Skype, Whatsapp Microsoft Teams, YouTube. En eerlijk: het werkt best ontstressend, niet iedere dag met z’n allen op dezelfde tijd onderweg te zijn en van afspraak naar afspraak te hollen. Even geen race tegen de klok. Best lekker om weer wat meer baas te worden over je eigen tijd. Tussen je werk door een mooie wandeling te maken in de natuur. Je gezinsleden niet alleen in de ochtend en avond tijdens het spitsuur te zien als je allemaal haast hebt of moe bent, maar gewoon tussen de bedrijven door.

Behoud het goede

Wat zou het fijn zijn als we straks, als het coronavirus tot bedaren is gebracht, de goede dingen die we nu (her)ontdekken met ons meenemen, zodat alle ellende ook wat moois oplevert. Dat we meer rekening houden met elkaar en vooral met de kwetsbare mensen in onze samenleving. Dat we ons realiseren dat de economie niet zaligmakend is maar dat er nog zoveel andere waarden zijn die er toe doen. Dat we meer waardering hebben voor de vaak laag betaalde beroepen die nu zo onmisbaar blijken te zijn. En ook: dat we meer oog hebben voor de mogelijkheden die de digitale wereld ons biedt. Om niet allemaal tegelijkertijd op dezelfde plaats te zijn maar onze fysieke ontmoetingen wat te spreiden en soms overbodig te maken omdat het digitale alternatief net zo goed en misschien wel efficiënter werkt. Niet in de plaats van de oude vertrouwde manier van werken maar aanvullend op. Om kortom de rijke digitale mogelijkheden die we nu zo massaal ontdekken in te zetten om onze fysieke leefwereld die we zo hard nodig hebben een beetje te ontzien zodat we die omgeving niet nodeloos belasten. Gewoon, omdat het ook anders kan.

Wij hopen al dit goede mee te nemen naar de tijd die komen gaat.

En ondertussen: pas goed op uzelf en op elkaar!

 

Via deze maandelijkse column houdt het bestuur van Stichting Wageningen Goed op Weg (WGoW) u op de hoogte van de laatste stand van zaken. Meer informatie over WGoW treft u aan op https://wageningengoedopweg.nl/