Op 5 februari 2019 is de voortgangsrapportage Beter Bereikbaar Wageningen vastgesteld in Gedeputeerde Staten.

De voortgangsrapportage kunt u lezen op de website van de provincie via onderstaande link: https://campusroute.gelderland.nl/Voortgangsrapportage-Beter-Bereikbaar-Wageningen