Ganzenbordspel: Wie weet Wageningen te bereiken?

WAGENINGEN – Het lijkt een spel zonder einde: de bereikbaarheidsdiscussie in Wageningen. Fietsers klagen, automobilisten mopperen, busreizigers sippen en treinreizigers stranden in Ede.  Ruim een eeuw debat over mobiliteit samengevat in een Wagenings ganzenbord.

Eric Wijnacker 26-02-19, 09:01 Bron: De Gelderlander

Wie het spel speelt zal ervaren dat het de Gelderlander-bereikbaarheidsspel van Wageningen in ieder geval in één opzicht heel realistisch is: het duurt allemaal heel erg lang en het kost erg veel moeite om de uiteindelijke bestemming, Wageningen dus, te bereiken. Het zal er tot het laatst om spannen: het laatste vakje voor de finish symboliseert de grote vrees: dat de Raad van State uiteindelijk het definitieve plan, hoe dat er ook uit zal zien, zal torpederen. En dat het spel weer van voren af aan gespeeld moet worden. Speel het spel met één dobbelsteen. Het aantal spelers is onbeperkt, met de echte discussie houden zich immers ook heel veel Wageningers bezig.

Drie hoofdrolspelers aan het woord over het bereikbaarheidsprobleem: 

Peter de Haan © Gemeente Wageningen

Peter de Haan (wethouder): ,,Het is inderdaad een lastig probleem. Maar u verwacht toch niet van een bestuurder dat ik ga zeggen dat we de eindstreep niet gaan bereiken? Dan zouden we niet al die moeite doen. Nee, uiteindelijk gaat het lukken om Wageningen zowel voor fietsers als automobilisten goed bereikbaar te maken en om een oplossing te vinden die hopelijk voor heel veel Wageningers positief uitpakt. We zijn er nog niet, dat weten we allemaal, maar ik vind het in ieder geval goed dat de provincie nu ook wil onderzoeken of het haalbaar is om het verkeer via de bestaande wegen goed af te wikkelen. Op een manier die voor veel mensen acceptabel zal zijn. Ik denk dat de oplossing ook zit in het optimaliseren van het openbaar vervoer naar Wageningen, daar is zeker ruimte voor verbetering.’’

Simon Vink © Wageningen UR

Simon Vink, woordvoerder Wageningen UR: ,,Voor ons telt dat het bereikbaarheidsprobleem opgelost moet worden. Zowel voor onze eigen medewerkers en studenten die vanuit de stad naar de Campus komen fietsen als voor de mensen die van buitenaf naar ons komen.  Er zijn meer vervoersmogelijkheden dan een bakfiets waar wij rekening mee willen houden. En we hebben er vertrouwen in dat het uiteindelijk ook zal gebeuren, omdat het simpelweg niet anders kan. Daar is het te belangrijk voor. Er zijn een paar dingen die voor ons heel zwaar tellen: de aanpak van de toegang tot de campus vanaf de Droevendaalsesteeg, een entree aan de westzijde en een goede en veilige fietsroute tussen stad en Campus. Het maakt ons in principe niet uit welke oplossing er gekozen wordt, als de oplossing er maar komt.’’

“Het mag duidelijk zijn dat wij tegen het Rondje Campus zijn”

Peter Spitteler, Wageningen Goed op Weg

Peter Spitteler © archief

Peter Spitteler, voorzitter Wageningen Goed op Weg: ,,We hebben wat meer vertrouwen nu de provincie bereid is om niet alleen dat Rondje Campus, een nieuwe strook asfalt ten noorden en westen van de Campus, te onderzoeken. Ze gaan nu ook kijken of verbeteringen op bestaande wegen voor een oplossing kunnen zorgen. Daar is veel mogelijk denken wij, dat is de aanpak waarvoor wij al langer pleiten. We gaan nu ook weer meepraten in de ontwerpateliers die de provincie organiseert over de bereikbaarheid van Wageningen. We zijn het eigenlijk met Wageningen UR op vrij veel punten eens, als het gaat om vlottere doorstroming bij de Droevendaalsesteeg, de westelijke ontsluiting en een goede fietsroute. Het mag duidelijk zijn dat wij tegen het Rondje Campus zijn. Maar ik geloof dat het goed kan komen.’’

En nu? Spelen maar. Wie weet het eerst Wageningen te bereiken?

Bekijk het ganzenbordspel: