Draagvlakvariant 2018 – herziene en geactualiseerde versie