Hoe nu verder na de reactie van GS op de ingebrachte zienswijzen?

wageningen goed op weg

WGoW is teleurgesteld over het onlangs ontvangen besluit en de reactie van Gedeputeerde Staten. Nagenoeg alles wat de commissie m.e.r. naar voren heeft gebracht wordt overgenomen, alles wat door organisaties en inwoners is aangegeven wordt terzijde gelegd of doorgeschoven naar het MER-onderzoek en andere onderzoeken. Het wordt ervaren dat Gedeputeerde Staten de inbreng van inwoners minacht en simpelweg de eigen agenda door duwt. Redenen voor Wageningen Goed op Weg zich nader te beraden. Dat wij verder gaan met ons verzet en met de inbreng van alternatieven is natuurlijk duidelijk.

Inmiddels hebben wij kosten gemaakt voor juridisch en deskundig advies en gaan wij nog meer kosten maken.

De provincie gebruikt gemeenschapsgeld om zich te laten bijstaan door adviesbureaus en juristen. Zo gemakkelijk is het voor ons niet. WGoW en al haar werkgroepen en vrijwilligers steken veel eigen tijd, eigen expertise en eigen geld in het tegenhouden van deze Campusroute en het presenteren van alternatieven. Alleen als het niet anders kan, schakelen wij betaalde professionals in. En die tijd blijkt nu aangebroken. Het bedrag dat nodig is om de  kosten voor technische en juridische ondersteuning te kunnen dekken wordt geschat op € 50.000.

U begrijpt het waarschijnlijk al. Wij hebben uw financiële bijdrage nodig om onze kosten te dekken.

Wilt u Wageningen Goed op Weg (WGoW) steunen? Fijn!

Elke bijdrage is welkom!

Elke bijdrage is welkom: € 50, € 100 of liefst een veelvoud hiervan!

Ons rekeningnummer is: NL21 INGB  0008 7504 97 (WGoW).

Wij houden bij wie wat heeft bijgedragen en waar het geld aan wordt uitgegeven. Als er na afloop nog geld over is wordt het naar rato van het gedoneerd geld teruggestort of naar een goed doel overgemaakt. Omdat wij volledig transparant willen zijn hebben we een kascontrolecommissie ingesteld die elk halfjaar de boeken controleert en daar via de site WGOW verslag van doet. Jan van Bakel en Joep Houterman willen dit graag doen.

Uw bijdrage maakt het mogelijk om WGoW om een rondje Campus tegen te houden.

Rechtsbijstandsverzekering

Je kunt ook vragen of jouw rechtsbijstandverzekering wil bijdragen. Daarvoor is het nodig dat je jouw verzekeringsmaatschappij aanschrijft om in aanmerking te komen voor vergoeding. Wij hebben een voorbeeldtekst hoe je jouw verzekeringsmaatschappij dat kunt vragen.

Wij horen graag of je een rechtsbijstandsverzekering hebt en deze verzekering aan wilt spreken voor WGoW. Geef dit even door op onderstaand mailadres.

Alle hulp is welkom!

Wil je actief meehelpen om geld binnen te halen om het WGoW mogelijk te maken het rondje Campus tegen te houden en voor het mee ontwikkelen van betere alternatieven? Heb je vragen of wil je jouw expertise inbrengen? Laat het ons weten, je bent van harte welkom via e-mail: voorzitter@wageningengoedopweg.nl

Hartelijk dank voor uw bijdrage. Voor meer informatie zie onze website.