Provincie Gelderland gaat alsnog twee routes onderzoeken op hun effecten op het milieu. De Campusroute en de Bestaande route.

Directe aanleiding hiervoor zijn de uitkomsten van het geactualiseerde verkeersmodel. Hieruit bleek dat de verkeersdruk weliswaar toeneemt in 2030, maar minder dan in het eerdere verkeersmodel was voorspeld. Iets wat door velen waaronder WGoW al hadden geconstateerd op basis van concrete tellingen van de provincie eerder. Hierdoor komt een oplossing over de bestaande wegen weer in beeld. WGoW is tevreden dat dit besluit alsnog is genomen.

Voor nadere uitleg van dit besluit kunt u de website van de provincie raadplegen via onderstaande link:

https://www.gelderland.nl/beterbereikbaarwageningencampusroute.html