De ABR biedt een serieuze kans om de knelpunten van  autobereikbaarheid van Wageningen op te lossen; Campusroutes lossen niets op, maar verschuiven problemen en creëren nieuwe. Een maximale inzet van gemeente en provincie is gewenst om ABR in te passen en de leefbaarheid voor de  inwoners van Wageningen te verbeteren.

Voor de inbreng van WGoW ten behoeve van het rondetafelgesprek van 15 juni zie: Bijdrage WGoW aan rondetafelgesprek gemeente