De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 24 juni een toetsingsadvies vrijgegeven over het milieueffectrapport Campusroute. De Commissie stelt dat het concept-MER op onderdelen aangevuld zou moeten worden, voordat een goede keuze voor de voorkeursvariant gemaakt kan worden. U kunt het gehele advies onder deze link vinden: Toetsingsadvies Cie m.e.r.