Persbericht Gemeente Wageningen

Wageningen, 15 maart 2019,

Praktische maatregelen bedrijfsleven om duurzame mobiliteit te stimuleren

Kick-off bijeenkomst Mobiliteitsconvenant

 Op 14 maart vond op het stadhuis van Wageningen de kick-offbijeenkomst plaats voor het Mobiliteitsconvenant. Binnen dit convenant maken diverse grote en kleine werkgevers uit de regio Foodvalley afspraken over maatregelen die duurzame mobiliteit en bereikbaarheid van de regio moeten stimuleren. De gemeente Wageningen is initiatiefnemer. De provincie ondersteunt het convenant en is nauw betrokken bij de voorbereiding.

Het proces wordt gedragen door werkgevers, bedrijvenverenigingen en gemeenten in regio FoodValley. De maatregelen die in het convenant aan de orde komen, gaan onder meer over het stimuleren van autodelen, carpoolen, deelfietsen, fiets- en e-bikegebruik en openbaar vervoer.

Fiets
De gemeente Wageningen heeft voorafgaand aan de bijeenkomst individuele bedrijven in de regio gevraagd wat hun behoefte is. Wethouder mobiliteit, Peter de Haan, “door samen te werken met bedrijfsleven en ook hun wensen als uitgangspunt te nemen, bereiken we meer. Het zou mij een lief ding waard zijn als we daarmee ook bereiken dat de fiets de eerste keuze is in plaats van de auto als vervoersmiddel”.

Afspraken
Conny Bieze, gedeputeerde provincie Gelderland: “Ik ben blij dat werkgevers nauw worden betrokken bij het verbeteren van de bereikbaarheid. Net zoals de onderwijsinstellingen kunnen ze hierin een belangrijke rol vervullen. In Gelderland zien we hier steeds meer goede voorbeelden van. Ik ben erg benieuwd naar de afspraken die regio met elkaar gaat maken.”

Uitwerken
Tijdens de bijeenkomst werd gestart met het uitwerken van diverse praktische maatregelen die opgenomen gaan worden in het convenant. Aan de orde kwamen bijvoorbeeld de volgende vragen “We willen best autodelen met onze buren, maar hoe verrekenen we de kosten?” “Als we samen met de onze buren lobbyen voor beter OV, kunnen we ook samen zorgen dat meer medewerkers er gebruik van maken. Zo worden en blijven lijnen rendabel” “Ons bedrijf is te klein om carpoolen actief te stimuleren, maar als het op een flexibele en leuke manier kan wil ik er best over nadenken”.

Juni 2019
De verwachting is dat het convenant in juni 2019 wordt getekend.