Home

Oproep tot uitbreiding gemeentelijke insteek

Het College stelt de Raad voor een aantal zaken in te brengen in het bereikbaarheidsproject, dat inmiddels door de provincie Gelderland getrokken zal worden. Wij onderschrijven  een aantal van de genoemde uitgangspunten voor de gemeentelijke insteek: ontzien Dassenbos met tracé zo oostelijk mogelijk daarvan, ontzien stiltegebied met tracé zo zuidelijk mogelijk hiervan en een fietsroute NW-campus.
De door het college genoemde aspecten betreffen echter alleen het zoekgebied van de tracés, gaan niet ver genoeg en zijn wat ons betreft onvolledig. In een uitgebreide brief roepen we de Raad dan ook op om de gemeentelijke insteek uit te breiden.

 


Real Time verkeersdoorstroming

‘Wageningen heeft een bereikbaarheidsprobleem’, zo heet het. Maar is dat ook zo? Klik op onderstaande afbeelding om de ‘real time’ doorstroming van het verkeer te bekijken.

 

Interessanter dan de actuele doorstroming is het lange termijn gemiddelde. Op het scherm onderaan midden kun je schakelen tussen: ‘Live verkeersinfo’ en ‘Typisch verkeer’. Bij dat laatste kun je met schuiven per te kiezen dag van de week en per te kiezen uur (per 5 minuten eenheden) zien waar in en rondom Wageningen het autoverkeer hoe snel/ langzaam rijdt, en in welke richting/ wel wegvak.