Uitnodiging

Wij hebben als Wageningse burgers de handen ineen geslagen om een beter plan te maken voor de bereikbaarheid van Wageningen. Graag nodigen we u namens 7 maatschappelijke organisaties uit voor de presentatie van dit plan, de Draagvlakvariant “Wageningen goed op weg”, op woensdag 17 februari om 20 uur in de Vredehorstkerk.

Dit plan integreert de kennis, kunde en suggesties, die betrokken burgers tot nu toe gegeven hebben, maar waar niet voldoende gehoor aan gegeven is. Dit plan houdt rekening met álle verkeersdeelnemers, niet alleen de auto, en komt tegemoet aan zorgen van Wageningers over leefbaarheid, fijnstof- en geluidsoverlast, klimaat, en de natuur en ecologische diversiteit van het Binnenveld. Door een veelzijdig pakket van maatregelen is verbreding van de Nijenoord Allee bijvoorbeeld niet nodig, en worden fietsstromen naar de campus gespreid en niet alleen geconcentreerd in de Tarthorst. Bovendien is dit plan minder strijdig met het klimaatbeleid van de gemeente en goedkoper dan de varianten A en B, die tot nu toe worden onderzocht door de gemeente Wageningen en de Provincie.

Op woensdag 17 februari om 20 uur zal dit plan worden gepresenteerd aan alle geïnteresseerden in de Vredehorstkerk, Tarthorst no 1.

We hopen u te mogen begroeten!